Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với huyện Bình Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

09:57 03/02/2023

Ngày 01-02, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, trong 15 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của Bình Sơn năm 2022, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt; 02 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 10,87%; tổng giá trị sản xuất đạt 20.722,52 tỷ đồng, bằng 101,83% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,37%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12,23%; ngành thương mại - dịch vụ tăng so với năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 870.960 triệu đồng, bằng 105,95 % dự toán tỉnh giao, bằng 103,32% dự toán HĐND huyện giao. 

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy báo cáo tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy báo cáo tại buổi làm việc.

Huyện đã tổ chức rà soát đánh giá tiêu chí đô thị thị trấn Châu Ổ, đến nay đã đạt 52/59 tiêu chí đô thị loại IV; đang tổ chức thực hiện lập Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm đô thị thị trấn Châu Ổ và vùng phụ cận. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc về quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, bồi thường và giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, lao động… trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất.

Năm 2023, Bình Sơn tập trung thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020- 2025. Thực hiện đạt và vượt 20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc lãnh đạo huyện Bình Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc lãnh đạo huyện Bình Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu kinh tế- xã hội mà huyện Bình Sơn đã đạt được trong năm 2022, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Huyện cần tập trung khắc phục sớm các nội dung, cụ thể: khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để xây dựng huyện Bình Sơn trở thành thị xã trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã đề ra; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn cao, cần có biện pháp cụ thể, phù hợp để giúp người dân giảm nghèo bền vững; khắc phục các hạn chế trong quản lý đất đai để đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; quản lý tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là địa bàn Khu kinh tế Dung Quất… 

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.
Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2023, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã cũng không thể tách rời mà phải thực hiện nhiệm vụ được giao để phát triển chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, mỗi huyện có một đặc điểm riêng, nhưng Bình Sơn là huyện có điều kiện đặc biệt, có lợi thế hơn nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh. Huyện cần rà soát, đánh giá lại lợi thế, nhận diện khó khăn, thách thức của huyện trong 3 năm tới; đồng thời, phát huy tối đa lợi thế của 2 năm đầu nhiệm kỳ, đề ra các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để có giải pháp tối ưu nhằm hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Bình Sơn, KKT Dung Quất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh xác định, trong thời gian tới, Bình Sơn sẽ góp phần quan trọng để thúc đẩy KTXH của tỉnh phát triển, Tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ trong khả năng của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ, với mục tiêu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đặt ra.

Yêu cầu huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển thị trấn Châu Ổ trở thành đô thị loại IV và huyện Bình Sơn trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Rà soát các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc chuyển Trụ sở Trung tâm hành chính huyện về khu đô thị Vạn Tường. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chung đô thị huyện Bình Sơn. Tập trung cho phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, tăng trưởng của ngành nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập của người dân nông thôn.

Tích cực phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất triển khai đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB đối với các dự án trên địa bàn KKT Dung Quất; giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng người dân gửi đơn vượt cấp.

 Trọng Tâm