Chủ tịch tỉnh Nghệ An ghi nhận những thành tích, kết quả của huyện Tân Kỳ đã đạt được

20:01 11/05/2022

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Tân Kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những thành tích, kết quả của huyện Tân Kỳ đã đạt được…

Theo đó, phát biểu kết luận tại buổi làm việc nêu trên, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng và ghi nhận những thành tích, kết quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tân Kỳ đã đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2021, huyện đã thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Tân Kỳ trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo và phát huy tối đa nội lực, bám sát các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. 

Ảnh minh họa
Sáng nay (11/5), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tân Kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

“Tân Kỳ cần tập trung hoàn thiện phương án và tổ chức không gian phát triển của huyện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, xây dựng quy hoạch sử dụng đất khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển. Quan tâm đến quy hoạch tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối, hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế, trong đó cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhà đầu tư thật sự có tiềm lực để thực hiện các chương trình lớn, dự án động lực có tính khả thi cao. Chuẩn bị mặt bằng để xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Chuẩn bị nguồn lao động để làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung phát triển công nghiệp, nhất là phát triển các sản phẩm mà huyện có lợi thế như công nghiệp mía đường, sản xuất vật liệu xây dựng... gắn với bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu một cách hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp sạch gắn với chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2022. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cần lồng ghép nhiều chương trình, nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả” – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh. 

Ảnh minh họa
Quy mô kinh tế của huyện Tân Kỳ đứng 13/21 địa phương của tỉnh Nghệ An. 

Bên cạnh đó, Tân Kỳ cần tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn để quảng bá và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Phối hợp với Sở Du lịch cùng với các địa phương khác để xây dựng, liên kết, hình thành các Tour mới, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tình hình mới. Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.   

Ảnh minh họa
Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 

Mặt khác, Tân Kỳ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động của bộ máy chính quyền hướng đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn nữa, Tân Kỳ là địa bàn miền núi, có đồng bào dân tộc, vì vậy cần phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Sắp xếp thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục cần thiết phù hợp để thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên rà soát, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Văn Cương – Hoàng Lan