Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam tái đắc cử

DNHN - Ngày 15-6, tại TP. Tam Kỳ đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại kỳ họp lần này với tỷ lệ, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất bỏ phiếu bầu đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, đồng chí Lê Trí Thanh tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026; cũng với tỷ lệ  phiếu bầu 100%.

Ngoài ra các đồng chí Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Đồng chí Phan Việt Cường (giữa) tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, đồng chí Lê Trí Thanh, (ngoài cùng bên phải) tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026; cũng với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
Đồng chí Phan Việt Cường (giữa) tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, đồng chí Lê Trí Thanh, (ngoài cùng bên phải) tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026; cũng với tỷ lệ phiếu bầu 100%..

 Theo chương trình kỳ họp và căn cứ các quy định hiện hành về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Hồ Quang Bửu - tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt bỏ phiếu thống nhất bầu các đồng chí: Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, thực hiện công tác nhân sự theo chương trình kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bỏ phiếu bầu các chức danh trưởng ban và phó trưởng ban các ban: Pháp chế, Văn hóa - xã hội, Kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh khóa X theo tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bỏ phiếu bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; bầu 21 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 Trọng Tâm

Tin liên quan