Chính quyền Vân Đồn sẽ thu hồi đất nông nghiệp bỏ hoang của người ngoại tỉnh

DNHN - Đây là động thái nhằm tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản; kiềm chế, ngăn ngừa tình trạng mua bán và "thổi" giá đất trên địa bàn huyện.

Cụ thể, chỉ đạo của UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) yêu cầu UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, chứng thực các giao dịch, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp.

Đất nông nghiệp mà không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì UBND các xã, thị trấn kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện Vân Đồn ra quyết định thu hồi

Đất nông nghiệp mà bỏ hoang thì UBND các xã, thị trấn kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện Vân Đồn ra quyết định thu hồi. (Ảnh: minh họa)

UBND huyện Vân Đồn đặc biệt lưu ý đối với các thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm biệt lập không gắn liền với đất ở.

Chỉ đạo của UBND huyện Vân Đồn nhấn mạnh đối với trường hợp những người từ địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp mà không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì UBND các xã, thị trấn kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện quyết định thu hồi đất theo quy định hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh. Động thái quyết liệt này là nhằm hạn chế tồi đa tình trạng mua đất để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí trong việc sử dụng đất.

Đất nông nghiệp bị bỏ hoang trong thời gian dài theo quy định pháp luật đất đai thì sẽ bị thu hồi.

Đất nông nghiệp bỏ hoang được coi là đất không được đưa vào sử dụng trong một khoảng thời gian mà pháp luật về đất đai hiện hành quy định, sau thời gian trên thì đất đấy bị coi là đất bị bỏ hoang.

Điểm h, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định, đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục sẽ bị thu hồi.

Do đất không được sử dụng nữa, bị bỏ hoang trong một thời gian dài gây lãng phí tài nguyên, do đó, đất này sẽ bị Nhà nước ra quyết định thu hồi căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: Một là, thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

Hai là, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Cùng với đó, UBND huyện Vân Đồn yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp với các phòng ban, các lực lượng chức năng rà soát, kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài trái quy định trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn yêu cầu các xã, thị trấn công khai tại trụ sở UBND xã thị trấn về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; công khai về bảng giá đất hàng năm huyện Vân Đồn và bảng giá đất cụ thể đang thực hiện bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền, công khai cho người dân về tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai trên địa bàn. Thông báo tới nhân dân biết các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai; đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt” đất ảo trên địa bàn.

Chỉ đạo các cán bộ chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, phức tạp trên địa bàn; phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện cung cấp kịp thời thông tin về quy hoạch, thủ tục pháp lý, tiến độ triển khai... của các dự án kinh doanh hạ tầng đất ở, nhà ở đến các thôn, khu để tuyên truyền, công khai, đăng tải thông tin cho các tổ chức, cá nhân được biết.

Ngoài ra, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện về công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý; phải tập trung quán triệt, tuyên truyền, công khai bằng các hình thức phù hợp cho người dân về quy hoạch, tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai trên địa bàn, thông báo tới nhân dân biết các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lại; đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt đất ảo” trên địa bàn.

Đối với các trường hợp mua bán, tách thửa chuyển nhượng đất đai không đúng quy định trên địa bàn, UBND huyện Vân Đồn chỉ đạo phải xử lý nghiêm và đặc biệt phải chú trọng khi xác nhận chính xác hồ sơ, giấy tờ nhà đất.

Trường hợp để xảy ra tình trạng ký xác nhận hồ sơ hồ sơ giấy tờ nhà đất lùi thời gian hoặc xác nhận không đúng với nguồn gốc đất thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia các hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất”, UBND huyện Vân Đồn nhấn mạnh.

Trần Linh

Tin liên quan