Chăn nuôi Kim Hợi "về tay" Nông nghiệp BaF

10:14 01/12/2022

Công ty CP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi được thành lập ngày 22/2/2016, địa chỉ tại G18B, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn.

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF/HoSE) nhận chuyển nhượng cổ phần một công ty mới. Theo đó, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, chiếm 99,9% vốn điều lệ Công ty CP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi được thành lập ngày 22/2/2016, địa chỉ tại G18B, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. 

Chăn nuôi Kim Hợi
Chăn nuôi Kim Hợi "về tay" Nông nghiệp BaF.

Điểm đáng lưu ý, đại diện pháp luật của Công ty CP Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi là bà Bùi Hương Giang, trùng tên với với Tổng giám đốc Nông nghiệp BaF Việt Nam là bà Bùi Hương Giang.

Ở một diễn biến khác, Nông nghiệp BaF Việt Nam dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trong đó, thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.919,65 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 258,5% so với cùng kỳ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 199,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 143,54 tỷ đồng lên 215,59 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 149%, tương ứng tăng thêm 3,1 tỷ đồng lên 5,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 149,7%, tương ứng tăng thêm 26,22 tỷ đồng lên 43,73 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 15,46 tỷ đồng lên 14,28 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận âm 1,18 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.889,15 tỷ đồng, giảm 46,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 286,24 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu bán nông sản giảm 54,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4.632,4 tỷ đồng về 3.933,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 465,5 tỷ đồng lên 955,4 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam hoàn thành được 71,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

PV (t/h)