Cà Mau tham gia hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023

21:01 28/09/2023

Ngày 28/9/2023, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về việc tổ chức sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Qua đó, thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Giới thiệu các nền tảng số, dịch vụ số mang lại lợi ích thiết thực. Tạo sự lan tỏa để người dân hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề
Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị"..

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/10/2023, với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023 sẽ được các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị có liên quan tập trung tham gia hưởng ứng.

Tọa đàm xoay quanh việc thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP với chủ đề: “Chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP”. Nội dung chính của tọa đàm là về xu thế chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; chia sẻ kinh nghiệm thành công của doanh nghiệp điển hình trong chuyển đổi số; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số và liên thông với các mạng xã hội khác.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề
Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Theo đó, chương trình tổ chức trưng bày và giới thiệu sản phẩm với khoảng 20 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số; giới thiệu, hướng dẫn, đăng ký sử dụng VNeID; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chứng thực điện tử, thanh toán trực tuyến; mở tài khoản thanh toán trực tuyến, giới thiệu các dịch vụ ngân hàng số; dịch vụ thương mại không dùng tiền mặt; dịch vụ vận tải thanh toán không tiếp xúc và các hoạt động giao lưu hỏi đáp về chuyển đổi số...

Cà Mau tổ chức nhiều sự kiện nhân ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Cà Mau tổ chức nhiều sự kiện nhân ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tổ chức sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới. Đồng thời tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia và có đóng góp nổi bật vào hoạt động chuyển đổi số của tỉnh.

Ngọc Thư