Bộ VHTTDL tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021

DNHN - Nhằm thiết thực kỷ niệm 5 năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt", đồng thời tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát Văn, hát Chầu Văn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã quyết định tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại Vĩnh Phúc, dự kiến diễn ra từ ngày 15-18/4/2021.

 Ảnh minh họa.

Theo đó, những tiết mục được trình diễn tại Liên hoan sẽ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi những nhân vật anh hùng trong lịch sử, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, con người và truyền thống dựng xây đất nước. Ca ngợi những thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; Diễn xướng 36 giá đồng trong nghi thức "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt".

Các đơn vị tham gia dưới hình thức hát đơn, hát tập thể hoặc vừa đàn, vừa hát, có múa phụ họa. Riêng Chầu Văn được trích trong các giá hầu, được thao tác theo trình tự nghi lễ trong giá đồng.

Thời lượng biểu diễn chương trình của một đơn vị không quá 30 phút; thời gian biểu diễn của thanh đồng phụ thuộc vào giá hầu. Lưu ý, trong quá trình biểu diễn, không được phán truyền hoặc thực hiện các hành vi phản cảm, mê tín, dị đoan, không sử dụng tiền để phát lộc cho khán giả.

Trần Đạt

Tin liên quan