Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị ngân hàng hỗ trợ DN xăng dầu tiếp cận vốn

10:27 03/05/2023

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị ngành ngân hàng hỗ trợ các DN đầu mối và cả hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu trong việc tiếp cận vốn, cả về hạn mức tín dụng và điều kiện vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN để nhập hàng.

Về tình hình thị trường xăng dầu trong nước quí 1, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định, hoạt động kinh doanh xăng dầu tương đối khá ổn định, tuy nhiên nguồn cung trong nước vẫn còn bị động. Về nguồn cung nhập khẩu từ nước ngoài, một số doanh nghiệp xăng dầu đầu mối vẫn chưa thực hiện đủ số lượng phân giao, hệ thống kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận vốn tín dụng, trong khi đây là mặt hàng chiến lược, cần có cơ chế riêng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị ngành ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối và cả hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu trong việc tiếp cận vốn, cả về hạn mức tín dụng và điều kiện vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để nhập hàng.

Ngoài ra, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc tổng nguồn tối thiểu đã được Bộ Công Thương phân giao từ đầu năm.

Các doanh nghiệp phải chủ động nguồn hàng trong mọi tình huống, cả nguồn trong nước và nhập khẩu; theo dõi sát tình hình nguồn cung trong nước để chủ động nhập khẩu phù hợp (nhập sớm, đủ số lượng, đúng chủng loại)…

Bộ trưởng cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ đạo các nhà máy lọc dầu cung cấp đủ nguồn hàng ra thị trường trong nước theo cam kết; yêu cầu các Nhà máy khi có sự cố tạm dừng hoạt động sản xuất thì phải kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng và các đầu mối mua hàng trước hàng tháng (trừ trường hợp bị sự cố bất ngờ) để chủ động về nguồn hàng.

T.H