Bộ GTVT yêu cầu Hòa Bình xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

DNHN - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu UBND TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Đường bộ VN, Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình liên quan việc xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bộ GTVT cho biết, tuyến Hòa Lạc- Hòa Bình dài 26 km hiện đang khai thác với quy mô đường cấp III đồng bằng sẽ được quy hoạch là đường cao tốc với quy mô từ 4-6 làn xe. Hiện nay, trên tuyến xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý san lấp mặt bằng, phá hoại công trình, xây dựng công trình trên phần đất của đường bộ, mở rào và đấu nối trái phép, lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ ảnh hưởng đến ATGT và quy hoạch phát triển xây dựng đường cao tốc trong tương lai.

Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo ATGT, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm nêu trên, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình cương quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp đấu nối trái phép gây mất ATGT, an toàn công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

"Trong giai đoạn khai thác tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đối với các trường hợp cần đấu nối vào tuyến, đề nghị UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xây dựng hệ thống đường gom để đấu nối vào tuyến tại các điểm đấu nối theo quy hoạch; lưu ý đường gom cần nằm ngoài hành lang tuyến cao tốc trong tương lai", Bộ GTVT đề nghị và khẳng định sẽ không thỏa thuận việc đấu nối trực tiếp cũng như đấu nối tạm vào tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình. Việc thỏa thuận đấu nối sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Đường bộ VN cần phát huy vai trò của cơ quan nhà nước theo quy định tại Thông tư số 50/2018 về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Chủ động làm việc với địa phương để xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Về các trường hợp cụ thể đấu nối trái phép vào tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, đóng ngay 6 điểm đấu nối trái phép và 3 điểm đấu nối tạm tránh nguy cơ mất ATGT, đồng thời có chế tài xử lý để ngăn chặn hoạt động trở lại của các điểm đấu nối trái phép này. 

Bộ GTVT yêu cầu Hòa Bình xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình
Bộ GTVT yêu cầu Hòa Bình xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bộ GTVT cho biết, hiện có 34 trường hợp vi phạm (trong đó đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội có 3 trường hợp, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình có 31 trường hợp).

Để xử lý dứt điểm các trường hợp này, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra cưỡng chế, kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm đất đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ; xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định như đào phá ta luy dương, phá rãnh đỉnh bê tông, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở... theo quy định tại Nghị định số 100/2019.

"UBND TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc giao đất, cấp giấy phép xây dựng dọc theo đường bộ theo quy định", Bộ GTVT đề nghị.

Cho biết trên tuyến có 2 vị trí xảy ra trộm cắp hộ lan và 1 vị trí người dân tự ý tháo dỡ tôn hộ lan để mở lối đi lại, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành điều tra và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tránh tái diễn. Xử lý nghiêm theo quy định những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản gây mất ATGT.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Đường bộ VN, Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình liên quan việc xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bộ GTVT cho biết, tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình dài 26 km hiện đang khai thác với quy mô đường cấp III đồng bằng sẽ được quy hoạch là đường cao tốc với quy mô từ 4-6 làn xe. Hiện nay, trên tuyến xuất hiện tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý san lấp mặt bằng, phá hoại công trình, xây dựng công trình trên phần đất của đường bộ, mở rào và đấu nối trái phép, lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ ảnh hưởng đến ATGT và quy hoạch phát triển xây dựng đường cao tốc trong tương lai.

Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo ATGT, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm nêu trên, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình cương quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp đấu nối trái phép gây mất ATGT, an toàn công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

"Trong giai đoạn khai thác tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đối với các trường hợp cần đấu nối vào tuyến, đề nghị UBND TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xây dựng hệ thống đường gom để đấu nối vào tuyến tại các điểm đấu nối theo quy hoạch; lưu ý đường gom cần nằm ngoài hành lang tuyến cao tốc trong tương lai", Bộ GTVT đề nghị và khẳng định sẽ không thỏa thuận việc đấu nối trực tiếp cũng như đấu nối tạm vào tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình. Việc thỏa thuận đấu nối sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục đường bộ VN cần phát huy vai trò của cơ quan nhà nước theo quy định tại Thông tư số 50/2018 về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Chủ động làm việc với địa phương để xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Về các trường hợp cụ thể đấu nối trái phép vào tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, đóng ngay 6 điểm đấu nối trái phép và 3 điểm đấu nối tạm tránh nguy cơ mất ATGT, đồng thời có chế tài xử lý để ngăn chặn hoạt động trở lại của các điểm đấu nối trái phép này.

Bộ GTVT cho biết, hiện có 34 trường hợp vi phạm (trong đó đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội có 3 trường hợp, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình có 31 trường hợp).

Để xử lý dứt điểm các trường hợp này, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra cưỡng chế, kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm đất đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ; xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định như đào phá ta luy dương, phá rãnh đỉnh bê tông, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở... theo quy định tại Nghị định số 100/2019.

"UBND TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc giao đất, cấp giấy phép xây dựng dọc theo đường bộ theo quy định", Bộ GTVT đề nghị.

Cho biết trên tuyến có 2 vị trí xảy ra trộm cắp hộ lan và 1 vị trí người dân tự ý tháo dỡ tôn hộ lan để mở lối đi lại, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành điều tra và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tránh tái diễn. Xử lý nghiêm theo quy định những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản gây mất ATGT.

PV

Tin liên quan