Bình Thuận: Đề nghị đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

DNHN - Lễ hội văn hóa Dinh Thầy Thím tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) từ lâu được xem là Lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu không chỉ của cộng đồng người dân địa phương mà còn là di sản văn hóa chung của nhiều tỉnh, thành lân cận ở khu vực phía Nam.

Lễ hội Dinh Thầy Thím ở tỉnh Bình Thuận từ lâu được xem là Lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu không chỉ của cộng đồng người dân địa phương mà còn là di sản văn hóa chung của nhiều tỉnh, thành lân cận ở khu vực phía Nam. Lễ hội ra đời gắn liền với lịch sử hình thành các tập quán liên quan đến tín ngưỡng thờ Thầy Thím của cộng đồng người dân địa phương hơn 130 năm qua.

Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của Lễ hội Dinh Thầy Thím, UBND tỉnh Bình Thuận đã có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Dinh Thầy Thím có sức thu hút đông đảo, trở thành điểm đến không chỉ của người dân địa phương, mà cả du khách trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, lượng du khách đến Dinh Thầy Thím ngày càng tăng lên, ước tính khoảng 600 nghìn khách/năm. Với những giá trị ̣về kiến trúc nghệ thuật, tín ngưỡng, tâm linh, Lễ hội Dinh Thầy Thím ở Bình Thuận cần phải có các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội trong giai đoạn hiện nay.

Việc đề nghị đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ sở pháp lý quan trọng, cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể; góp phần phục vụ du lịch và thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương phát triển.

Đồng thời, góp phần nâng cao thức ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; từ đó làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

 Trần Đạt

Tin liên quan