Bình Dương: Kinh tế khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

13:58 23/06/2022

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Qua 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong số 34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội – môi trường – đô thị chủ yếu; đến nay đã có 13/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; 04/34 chỉ tiêu đạt thấp; các chỉ tiêu còn lại đều duy trì mức tăng ổn định (đã đạt trên 50% kế hoạch, dự kiến hoàn thành kế hoạch vào cuối năm). 

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo.

Kinh tế tỉnh Bình Dương từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý, tăng trưởng GRDP quý I ước tăng 5,3%, quý II tăng 8,35% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ 2 năm gần đây (cùng kỳ năm 2021 đạt 13,7%, năm 2020 đạt 14,7% kế hoạch).

Cụ thể, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ tăng 5,91%); trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 7,85%; dịch vụ tăng 6,06%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,95%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,18%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 8,35% so với cùng kỳ năm 2021. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,772 tỷ USD.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 133.300 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,181 tỷ USD (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12,792 tỷ USD (giảm 5,8%; duy trì thặng dư thương mại gần 6,4 tỷ USD). 

Về đầu tư công, đến 31/5, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 1.828 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch năm 2022 HĐND tỉnh giao và đạt 20,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư trong nước thu hút 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (giảm 22,9% so với cùng kỳ). Đầu tư nước ngoài thu hút 2,522 tỷ USD (đạt 140% kế hoạch, tăng 91% so với cùng kỳ).

Ngân sách ước thu đạt 34.800 tỷ đồng, đạt 58% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng chi ngân sách thực hiện 6.850 tỷ đồng, đạt 34% dự toán.

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 281.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ước đạt 276.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, tỉnh phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; xúc tiến các thủ tục đầu tư: Mỹ Phước - Tân Vạn, mở rộng Quốc lộ 13 và các nút giao, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. 

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 281.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ước đạt 276.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ
Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 281.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ước đạt 276.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Về văn hóa – xã hội, công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm; các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng xã hội, người nghèo và công nhân lao động được thực hiện đầy đủ. Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng bị tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Chỉ số phát triển con người (HDI) tỉnh Bình Dương năm 2020 đạt 0,736 (đứng thứ 12 cả nước).

Tình hình lao động, việc làm có bước khởi sắc, một số ngành sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn; Tỉnh đã chủ động liên hệ, làm việc với nhiều tỉnh, thành trong cả nước để ký kết hợp tác cung ứng, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp; ước tạo việc làm tăng thêm 6 tháng đầu năm cho 18.723 người (đạt 53,3% kế hoạch)

Hoàng Thu