Bình Định: Khởi sắc từ sản phẩm công nghiệp nông thôn

DNHN - Bình Định được mệnh danh là “đất võ - trời văn” với những làng nghề rèn, đúc binh khí hình thành từ lâu. Ngay nay khi thời đại 4.0 phát triển nên công tác khuyến công ở Bình Định đã thật sự trở thành “bà đỡ”, tạo động lực kích hoạt mạnh mẽ dòng sản phẩm công nghiệp nông thôn khởi sắc, góp phần tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí khuyến công năm 2021 sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. Hiện nay trên địa bàn Bình Định có 25 chương trình, đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 2.874 triệu đồng, có 19 đề án của 19 cơ sở CNNT, với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện 2.440 triệu đồng. 

 Lễ nghiệm thu bàn giao đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Từ tín hiệu vui này, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Bình Định phối hợp Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã triển khai đến các cơ sở CNNT có đề án được phê duyệt thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã triển khai 273 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí 21.912,5 triệu đồng; trong đó, khuyến công quốc gia chiếm 33,6%, khuyến công địa phương cấp tỉnh chiếm 52,3% và khuyến công địa phương cấp huyện chiếm 14,1% so tổng kinh phí. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ thiết thực cho các cơ sở CNNT mạnh dạn trong xác định hướng đầu tư đúng, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao năng lực quản lý. Qua đó, nhiều ngành nghề tiểu thủ CN được khôi phục, số lượng cơ sở CNNT phát triển, đóng góp giá trị sản xuất CN bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 9,2%/năm, giá trị gia tăng CN tăng 9,6%/năm, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.  

  Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm sản phẩm tham gia chương trình.

Năm 2020, Sở Công Thương Bình Định lựa chọn và đăng ký 11 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 gồm: Máy làm nhang vòng, Cụm sản phẩm trang bị tàu đánh bắt xa bờ, Dầu dừa tinh khiết, Bún Song Thằn của Cơ sở bún song thằn Hưng Đắt, Nước mắm Như Hoa – Tam Quan… vv 

 Sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre đan của Công ty TNHH Nhân Hòa tham gia chương trình.

Để triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021 đảm bảo nội dung và tiến độ, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương trước tháng 10/2021, Sở Công Thương đề nghị các cơ sở CNNT tiếp tục phối hợp Trung tâm Khuyến công và TVPTCN triển khai thực hiện theo đúng nội dung hỗ trợ của đề án đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định; kịp thời thông báo UBND các huyện, thị xã, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN và Sở Công Thương những thay đổi so với nội dung đề án đã đăng ký. Từ đó phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án để Sở Công Thương xem xét, giải quyết.

Vũ Văn Tiến

Tin liên quan