Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình triển khai chi trả hỗ trợ lao động thất nghiệp do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

07:53 13/10/2021

Ngày 24/9//2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bỡi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

 

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục đích và ý nghĩa của gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết nghị số 116 của Chính phủ, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đây là chính sách hỗ trợ cấp bách trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thể hiện được sự quan tâm, chia sẽ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bỡi đại dịch Covid-19. Góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động”. 

Ngành BHXH tỉnh Quảng Bình sẵn sàng chi trả Quỹ BHTN cho người lao động.

Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHTN. Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện, không nhận hỗ trợ. Việc hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ két dư Quỹ BHTN. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên). Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ két dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Chính phủ đồng ý giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho các đối tượng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật việc làm (không bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% Quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện  giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022. 

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Thực hiện Nghị quyết số 116 của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình dự kiến có  khoảng 2.650 đơn vị thuộc diện giảm mức đóng, số tiền xấp xỉ 20 tỷ đồng và khoảng 35.000 người được hỗ trợ tiền trực tiếp, với kinh phí khoảng 75 tỷ đồng, số lượng người lao động và đơn vị, doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Quảng Bình được thụ hưởng chính sách này khá lớn. Để người lao động và người sử dụng lao động nhận gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN một cách nhanh nhất và chính xác nhất, thì người sử dụng lao động trong các đơn vị tham gia BHTN phải phổ biến chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg để người lao động biết và thực hiện. Đồng thời, khẩn trương rà soát, bổ sung đúng thông tin người lao động, gửi danh sách đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đến cơ quan BHXH để giải quyết. Phối hợp với các Ngân hàng tạo thuận lợi để người lao động mở tài khoản nhận tiền hỗ trợ kịp thời. Trong trường hợp người lao động thuộc diện thụ hưởng nhưng họ đã về quê hoặc không có số tài khoản thì có thể thực hiện đề nghị hưởng thông qua thiết lập và gửi hồ sơ qua BHXH số hoặc đến nơi BHXH gần nhất để giải quyết. Nếu không có tài khoản thì mở TK để nhận tiền hỗ trợ kịp thời hoặc có thể đến cơ quan BHXH nhận tiền hỗ trợ trực tiếp. 

Ngành BHXH Quảng Bình sẽ triển khai phương thức giao dịch để thực hiện chính sách đó là trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử chính phủ, BHXH Việt Nam, BHXH số, tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN thông qua dịch vụ Bưu chính; có thể đến trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất. Để hoàn thành thời gian chi trả trước ngày 30/12/2021, BHXH tỉnh Quảng Bình đã có những giải pháp như tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp với các Sở, Ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, các chủ trương của Chính phủ; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch, tiến độ thực hiện, ban hành Quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ hỗ trợ để thực hiện thống nhất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử để thực hiện các khâu nghiệp vụ. Phát động thi đua, tận dụng tối đa thời gian, ngày nghỉ để giải quyết công việc nhanh nhất có thể. Ngành BHXH Quảng Bình đã ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát dữ liệu quản lý người đang đóng, hưởng chế độ BHTN. Trích xuất các đơn vị, cá nhân, người lao động thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Với cách làm này, sau 5 ngày thực hiện Quyết định của TTg đã có 100% đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thông báo.

Mục tiêu đặt ra của BHXH tỉnh Quảng Bình là phải bảo đảm sự thống nhất, triển khai nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Toàn ngành đang triển khai đồng bộ, có hiệu quả gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay cho người lao động.

Trọng Lãnh