Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh

09:34 12/08/2022

Chiều 11/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cần đánh giá làm rõ hơn thực trạng, tiềm năng, xem xét một số chỉ tiêu đảm bảo phù hợp quy định và thực tế; có giải pháp cụ thể trong triển khai xây dựng khu du lịch cấp tỉnh.

Về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm khởi công năm 2022, Hội nghị thống nhất đánh giá: Tiến độ các dự án triển khai chậm do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập; các cấp ủy, chính quyền chưa vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả…

Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường; nguồn lực cũng như năng lực một số cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn…Theo đó, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn tình hình thực tế công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn để đưa ra các giải pháp thật sự hiệu quả, phù hợp…

Cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả 5 năm thực hiện các Kết luận và Nghị quyết số của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020, các đại biểu đề nghị cần rà soát các số liệu trong báo cáo, kết quả thực hiện để có đánh giá sát hơn hiện trạng các khu - cụm công nghiệp để có giải pháp trong thời gian tới; cần làm rõ hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách TTHC, GPMB, công tác quy hoạch, việc lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược….

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đề nghị cần quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm, trong đó nhấn mạnh các dự án đầu tư công về giao thông có vai trò rất quan trọng. Tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương vào cuộc tích cực, triển khai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đối với các dự án ngoài ngân sách thì lựa chọn một số dự án trọng điểm do huyện Kim Bôi và huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương ban hành Nghị quyết về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có giải pháp triển khai xây dựng xử lý rác thải, phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Xem xét cơ chế thu hút nhà đầu vào lĩnh vực xử lý rác thải trên địa bàn. Giao UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020, rà soát đánh giá hiện trạng để có giải pháp phát triển đồng bộ trong thời gian tới.

Đối với các dự án trọng điểm cần quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc GPMB. Giao BCS Đảng UBND tỉnh lựa chọn những dự án có tác động lớn đến sự phát triển KT-XH để hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn triển khai theo kế hoạch, đặc biệt là các ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy; các dự án giao thông chiến lược từ ngân sách như: Hòa Lạc - Hòa Bình; đường liên liên kết vùng; đường nối từ Xuân Mai - Lương Sơn; đường nối Trần Hưng Đạo - Dân Chủ - TP Hòa Bình…

Yêu cầu các cấp, ngành địa phương tập trung chỉ đạo các giải pháp chi tiết, cụ thể ứng phó với mưa lũ, trượt sạt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là về người. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện trình các Tờ trình, dự thảo Tỉnh ủy ký ban hành theo quy định. 

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình