An Biên (Kiên Giang) tập trung hoạch định chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

DNHN - Trong năm 2021, huyện An Biên cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện cho cả nhiệm kỳ 2021-2025; tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ.

Trong quý I-2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên tiếp tục duy trì và phát triển. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt khá so cùng kỳ năm 2020, chủ yếu như: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ và thu ngân sách. Tổng giá trị sản xuất quý I-2021 ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt 27,38% kế hoạch, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2020. Vụ mùa và vụ đông xuân năm 2020-2021 tổng diện tích thu hoạch lúa là 23.558ha, năng suất bình quân 5,94 tấn/ha, ước sản lượng 140.000 tấn đạt 78,65% kế hoạch năm 2021, đạt 102,7 % so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng quý I-2021 là 9.745 tấn, đạt 19,54% kế hoạch, tăng 21,61% so với cùng kỳ năm 2020. Đến tháng 3-2021, bình quân toàn huyện đạt 18,6 tiêu chí/xã, cụ thể có 3 xã đạt nông thôn mới; 4 xã đạt 19 tiêu chí. Thu ngân sách gần 13 tỷ, đạt 31,38% so với kế hoạch; chi ngân sách trên 119 tỷ đồng, đạt 22,49% so dự toán. Trong quý, huyện tư vấn và giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh với tổng số 1.686 lao động. Năm 2021, huyện được giao quản lý vốn đầu tư công trên 44,3 tỷ đồng.

Khu nuôi sò huyết ở xã Tây Yên, huyện An Biên
Khu nuôi sò huyết ở xã Tây Yên, huyện An Biên.

Về văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thực hiện khá tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách và người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ ổn định. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nắng nóng, xâm nhập mặn ở một số nơi đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Năm 2021, với số vốn được tỉnh phân bổ cho huyện trên 43 tỷ 500 triệu đồng, huyện phân khai và ưu tiên cho các dự án cấp bách để đầu tư, tuy nhiên với số vốn hạn chế, huyện phân bổ vốn năm 2021 cho các dự án chưa đạt tỷ lệ vốn theo nhóm công trình dẫn đến các dự án này gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện… Qua đó, UBND huyện kiến nghị đề xuất lãnh đạo sở, ngành và UBND tỉnh quan tâm sớm cấp kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư mở rộng diện tích 52.020,72m2 thao trường huấn luyện diễn tập của Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Biên; cấp kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biền đến năm 2040; Xem xét bổ sung thêm vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cũng như vốn năm 2021 để huyện có thêm nguồn lực triển khai các dự án cấp bách, bức xúc và tạo điều kiện cho các dự án đang triển khai hoàn thành kịp theo tiến độ đề ra...

Trong giai đoạn 2021-2025, An Biên sẽ có nhiều thuận lợi, dự báo kinh tế tiếp tục tăng trưởng; nhiều công trình, dự án được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, triển khai trên địa bàn huyện như: Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé; Dự án khu công nghiệp Xẻo Rô; Trung tâm Dịch vụ - Hậu cần nghề cá, tỉnh lộ 966 mở rộng, đường ven sông Cái Lớn; hệ thống cống ven biển, đê Quốc phòng,... sẽ là tiền đề để An Biên phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Riêng trong năm 2021, huyện An Biên cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, trong đó giá trị sản xuất trên địa bàn huyện phải tăng 6,3%. Đối với An Biên lĩnh vực nông - lâm nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của huyện, do đó cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát lại hiệu quả Khu công nghiệp Xẻo Rô, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi. Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể được duyệt. Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu được giao về thực hiện và giải ngân đầu tư công năm 2021 khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công tuyến đường Tỉnh lộ 966 từ Thứ Hai - Đông Yên, cầu Thứ Ba, đường ven biển kết nối vùng... Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. 

Mai Hương

Tin liên quan