52 dự án giao thông chậm giải ngân bị cắt giảm vốn

17:01 24/11/2022

Vụ KHĐT đã tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT có quyết định điều chỉnh lần cuối kế hoạch năm, trước ngày 15/11/2022 theo quy định. Trong đó, đã cắt giảm kế hoạch của 52 dự án có tiến độ giải ngân chậm, hết nhu cầu để bổ sung cho 26 dự án có tiến độ giải ngân tốt với giá trị 2.319 tỷ đồng.

Theo thống kê của Vụ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) công bố tại hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án do Bộ GTVT quản lý, dự kiến đến hết tháng 11/2022, Bộ GTVT giải ngân giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung (69,4% so kế hoạch giao đầu năm), gồm: 31.174/49.611 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 63% và 3.709/5.440 tỷ đồng vốn nước ngoài, đạt 68,2%. 

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chủ trì triển khai Quyết định kiểm tra
Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chủ trì triển khai Quyết định kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Từ nay tới 31/1/2023 (kết thúc năm tài khóa 2022), Bộ GTVT cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỷ đồng. Số lượng vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm tập trung tại các dự án của các chủ đầu tư, ban QLDA lớn thuộc Bộ GTVT (khoảng 12.218 tỷ đồng, chiếm 60,6%) và dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của VIDIFI (4.723 tỷ đồng chiếm 23,4%).

Theo số liệu của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân hết tháng 11/2022 của Bộ GTVT đạt 62,4%, duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Bộ Tài chính dự kiến cả nước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 11/2022 khoảng 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trên cơ sở rà soát, làm việc cụ thể với các chủ đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch, Vụ KHĐT đã tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT có quyết định điều chỉnh lần cuối kế hoạch năm, trước ngày 15/11/2022 theo quy định. Trong đó, đã cắt giảm kế hoạch của 52 dự án có tiến độ giải ngân chậm, hết nhu cầu để bổ sung cho 26 dự án có tiến độ giải ngân tốt với giá trị 2.319 tỷ đồng.

Phó Vụ trưởng Lưu Quang Thìn cho biết, trên cơ sở tổng hợp số liệu về khả năng giải ngân kế hoạch năm 2022 từ các chủ đầu tư, ban QLDA, dự kiến cả năm 2022, Bộ GTVT sẽ giải ngân được khoảng 53.500 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Số kế hoạch nguy cơ không giải ngân hết khoảng 1.550 tỷ đồng.

PV (t/h)