3 giải pháp đột phá phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam

09:09 16/09/2022

Phát biểu tại buổi Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề xuất 3 giải pháp đột phá phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự và chỉ đạo buổi tổng kết
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự và chỉ đạo buổi tổng kết.

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW đã có buổi làm việc với đại diện đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho rằng Nghị quyết 09 đã tạo ra sự nhất quán và xuyên suốt về mặt chủ trương, chính sách, hệ sinh thái cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ngày càng thuận lợi hơn.

Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước lũy kế đến hết năm 2021 là 1.699.194 doanh nghiệp. Từ năm 2011-2021, đã có 1.152.126 doanh nghiệp, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2001-2011, bình quân mỗi năm trong giai đoạn này có gần 104.739 doanh nghiệp được thành lập.

Cùng với sự tăng lên về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn trong các doanh nghiệp này cũng tăng lên trong giai đoạn 2011-2021, đạt khoảng 11.655 nghìn tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt gần 1.100 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 12%/năm).

Số lao động đăng ký trong doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm có 1.145.675 lao động. Ngoài ra, trong giai đoạn 2013-2021 có khoảng 535.897 doanh nghiệp rút khỏi thị trường , bình quân số doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi năm khoảng 59.544 doanh nghiệp.

“Tình hình phát triển doanh nghiệp đang hoạt động cũng có những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp hoạt động của cả nước tăng 3 lần từ con số 279.360 doanh nghiệp vào năm 2010, lên 857.559 doanh nghiệp tính đến 31/12/2021. Khu vực doanh nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 14.702.546 lao động”, ông Công nói.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCI, hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn phi pháp, thiếu trách nhiệm xã hội; văn hóa kinh doanh chưa đồng nhất, thiếu liên kết. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trong đó có nguyên nhân từ hạn chế về đạo đức doanh nhân.

Để phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, Chủ tịch VCCI đề xuất 3 giải pháp đột phá.

Đó là xây dựng, hoàn thiện môi trường, thể chế đầu tư, phát triển đất nước nhanh, bền vững, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là hệ thống chính sách, pháp luật tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, đổi mới sáng tạo; ngăn ngừa, thải loại doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn phi pháp.

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; khẳng định, bảo vệ, tạo điều kiện, khuyến khích, vinh danh, khen thưởng xứng đáng những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, có đóng góp lớn đối với xã hội, đất nước; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn phi pháp gây thiệt hại cho đất nước.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI phát biểu tại buổi tổng kết
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI phát biểu tại buổi tổng kết.

“Đề nghị Đảng, Nhà nước có chủ trương, định hướng và quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy xây dựng đạo đức, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới, xây dựng và hình thành các thiết chế văn hóa của doanh nhân Việt Nam”, ông Công đề xuất.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận những kết quả tích cực sau hơn 10 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 09; biểu dương những nỗ lực và đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Tổ Biên tập tổng kết Nghị quyết 09 nghiên cứu, chắt lọc và tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết, nhất là phần đề xuất về các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giai đoạn tiếp theo, giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

Hà Anh

Tags: