Ông Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sự kiện | 09:01:00 18/10/2020

DNHN - Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng ngày 18/10 đã công bố kết quả của Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX diễn ra chiều 17/10.

Theo đó, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào chiều ngày 17/10

Được biết, Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 đồng chí đã bầu 16 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khuyết 1), bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy và các Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 64 đồng chí (khuyết 2) vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976. Quê quán: Xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ngày vào Đảng: 20/2/2002. Ngày chính thức: 20/2/2003.

Ông  Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quá trình công tác của ông Thái Thanh Quý:

Từ tháng 11/1997 đến tháng 9/2003: Cán bộ Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan dân chính Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

Từ tháng 10/2003 đến tháng 8/2012: Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan dân chính Đảng; Ủy viên Ban Thượng vụ, Trưởng Ban Trường học Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên BCH, BTV Trung ương Đoàn; Đại biểu HĐND tỉnh; Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2016: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng (tháng 1/2016).

Từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2017: Ủyviên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy (tháng 7/2017), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (tháng 10/2016).

Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (tháng 9/2017), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 1/2020: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 20/1/2020: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 23/3/2020: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Chiều ngày 17/10/2020: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn Cương