Những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống

Công nghệ | 09:14:00 07/09/2019

Trí tuệ nhân tạo đang đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, thay thế nhiều công việc thủ công, tốn sức lao động. AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, thương mại điện tử…

PV

Theo: TTXVN