Hòa Bình Group: Đặt kế hoạch doanh thu 18.600 tỷ đồng trong năm 2019

Doanh nghiệp tự giới thiệu | 11:50:00 17/04/2019

DNHN - Ngày 16/4, tại Trung tâm hội nghị Qeen plaza Kỳ Hòa, công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình(Hòa Bình Group – HBC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2019. Và đặt kế hoạch doanh thu trong năm 2019 của tập đoàn.

Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Năm 2018, doanh thu của HBC đạt 18.299 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2017 và đạt 88,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của HBC đạt 630 tỷ đồng, giảm 26,7% và đạt 59% so với kế hoạch. Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức 2018 với tỷ lệ 3% bằng tiền mặt và 5% bằng số cổ phiếu.

Ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hòa Bình Group báo cáo tài chính năm 2018 với ĐHĐCĐ

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hòa Bình Group, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường xây dựng, bất động sản năm 2019, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, HBC sẽ đặt mục tiêu đạt doanh thu 18.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng; tăng trưởng tương ứng 1,6% và 16% so với thực hiện năm 2018.

Tròng năm 2018, lợi nhuận của Hòa Bình Group giảm do nhiều nguyên nhân, nhiều dự án bất động sản gặp rủi ro về pháp lý trong quá trình phê duyệt, giá nguyên vật liệu xây dựng biến động tăng so với năm 2017.  

Tuy nhiên, tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp trên vốn chủ (ROE) đạt 25,4%, vẫn cao hơn mức bình quân 22% của các công ty niêm yết trong ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, các công trình Hòa Bình Group đều đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng và an toàn, đáp ứng được yêu cầu và mang lại sự hài lòng cho chủ đầu tư. Đặc biệt, Hòa Bình Group cán mốc 75 triệu giờ thi công an toàn lao động, đây là thành tích ấn tượng đối với một ngành nhiều rủi ro về tai nạn lao động như ngành xây dựng.

Được biết, tổng giá trị trúng thầu trong năm 2018 đạt 25.853 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017. Tổng giá trị hợp đồng dự trữ tính đến ngày 31/12/2018 là 24.237 tỷ đồng (chưa VAT). Dự kiến thực hiện trong năm 2019 là 16.747 tỷ đồng, còn lại thực hiện từ năm 2020.

Trong năm 2019, Hòa Bình Group đặt kế hoạch trúng thầu là 24.000 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu từ đầu năm 2019 đến nay là 6.4328 tỷ đồng đạt 27% kế hoạch.

Ngoài ra, để đảm bảo vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô doanh thu, Hòa Bình Group trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong năm 2019 với sô lượng phát hành 25.000.000 cổ phiếu, giá phát hành là 23.000 đồng. Thời gian phát hành là sau khi thực hiện trả cổ tức 2018 bằng  tiền mặt và cổ phiếu cổ đông.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty, chuyển sang mô hình hoạt động không có ban kiểm soát và bầu cử HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 – 2024.

Kim Cường

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập