Vĩnh Phúc: Phát triển khoa học theo hướng hiệu quả và bền vững

16:44 03/01/2023

Mới đây, ngày 30/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững”. Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, doanh nghiệp quan tâm theo dõi.

Có thể nói lĩnh vực khoa học công nghệ, việc đổi mới sáng tạo ngày càng có vai trò, vị trí quan trọng, quyết định trình độ phát triển của đất nước nói chung và sự phát triển KT-XH của Vĩnh Phúc nói riêng. Do đó, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các tiến bộ KHCN, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Ảnh minh họa
Hội thảo khoa học bàn về “Giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả"

Đồng thời mong muốn các nhà khoa học, đại biểu tham gia hội thảo sẽ tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KHCN và và đổi mới sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, các đại biểu đề xuất một số giải pháp trọng tâm như tập trung quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp song hành với hành lang pháp lý, thể chế và hệ thống quản lý tương thích và kiến tạo mạng lưới kết nối đầu tư, tài chính; làm tốt công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc thu hút, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt; lập kế hoạch về nguồn vốn để sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo; nghiên cứu chính sách hợp lý cho các nhà đầu tư, tạo động lực khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo.

Đối với phong trào sáng tạo kỹ thuật phục vụ phát triển KHCN, các đại biểu đề xuất sử dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ mạng lưới các nhà quản lý, nhà khoa học, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực KHCN…

PV