Việt Nam tiếp tục cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo

12:04 19/04/2024

Với sự hỗ trợ và cam kết của toàn bộ cộng đồng, Việt Nam có thể tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới, một giai đoạn đặc trưng bởi sự sáng tạo và đổi mới sáng tạo.

Năm 2024 đánh dấu năm thứ ba mà Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới, với mục tiêu lan tỏa sức mạnh, ảnh hưởng sâu rộng tới nhận thức của cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Mục tiêu của sự kiện này là kêu gọi các tổ chức và cá nhân cùng đóng góp vào việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Huỳnh Thành Đạt, đã chia sẻ rằng, từ năm 2017, ngày 21/4 hàng năm đã được Liên hợp quốc chọn là Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới, với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong phát triển kinh tế, xã hội và bền vững. Từ năm 2022, Bộ đã được sự chấp thuận từ lãnh đạo Chính phủ để tổ chức các hoạt động ứng dụng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới của Liên hợp quốc, và nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực từ nhiều bộ, ngành, địa phương và tổ chức trên toàn quốc.

Việt Nam tiếp tục cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo
Việt Nam tiếp tục cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo.

"Bằng sự đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, và các nhà khoa học, cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của chúng ta ngày càng hoàn thiện", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Ông cũng thông tin thêm rằng, từ năm 2017, Chính phủ đã sử dụng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) công bố hàng năm bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới như một công cụ quan trọng để tham khảo, xây dựng và áp dụng các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, chỉ số GII của Việt Nam liên tục cải thiện, từ vị trí 59 năm 2016 lên vị trí 46 năm 2023. Việt Nam luôn giữ vững vị trí thứ hai trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp và là một trong bảy quốc gia thu nhập trung bình có sự tiến bộ đáng kể nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Từ năm 2023, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Bộ đã triển khai chính thức chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2023. Mục tiêu của PII là cung cấp một cái nhìn tổng quan và thực tế về mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương, từ đó cung cấp cơ sở và bằng chứng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam cần tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, để góp phần vào tăng cường năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dưới tinh thần đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cá nhân tổ chức một loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024. Các hoạt động này bao gồm Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2024 (Techfest 2024), triển khai bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo PII, và chủ đề "Phụ nữ Việt Nam với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo".

"Bước vào mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một mục tiêu dài hạn. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội," Bộ trưởng nói.

P.V (t/h)