Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tăng lên trong quý 1/2021

DNHN - Sáng ngày 29/3/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2021. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi Họp báo.

Theo TCTK, trong quý 1/2021, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng so với quý 1/2020.
Quý 1, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tăng lên
Ảnh minh họa.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2021 của Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm cả nước trong quý 1/2021 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng Một.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2021 ước tính là 51 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2021 ước tính đạt 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý 1/2021 ước tính là 49,9 triệu người, bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 28,2% tổng số, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, khu vực công nghiệp và xây dựng 16,1 triệu người, chiếm 32,3%, giảm 2,6%, khu vực dịch vụ 19,7 triệu người, chiếm 39,5%, tăng 1%.
Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý 1/2021 ước tính là 2,19%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,96%, khu vực nông thôn là 1,76%.
Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 là 2,42%, trong đó khu vực thành thị là 3,19%, khu vực nông thôn là 1,98%. 
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý 1/2021 ước tính là 7,44%, trong đó khu vực thành thị là 10,34%, khu vực nông thôn là 5,99%.
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2021 ước tính là 2,20%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,52%, khu vực nông thôn là 2,60% (tỷ lệ thiếu việc làm của quý 1/2020 tương ứng là 1,98%; 1,07%; 2,47%).
Nguyễn Nga

Tin liên quan