Tư vấn Xây dựng Tổng hợp: Mục tiêu giá trị sản xuất 2023 giảm 8%

16:17 27/03/2023

NAGECCO đánh giá, năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành bất động sản, kéo theo đó, lĩnh vực tư vấn xây dựng cũng chịu tác động tiêu cực.

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 mà HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - NAGECCO (NAC/UPCoM) vừa công bố, năm 2023 công ty lên kế hoạch sản xuất đạt giá trị 275 tỷ đồng, thấp hơn 8% so với năm trước. Trong đó, kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 208 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng, đi lùi so với kết quả năm 2022 lần lượt 20% và 35%.

NAGECCO đánh giá, năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành bất động sản, kéo theo đó, lĩnh vực tư vấn xây dựng cũng chịu tác động tiêu cực. Đặc biệt, vướng mắc lớn nhất về vấn đề pháp lý có thể gây khó khăn cho các dự án bất động sản.

NAGECCO
Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đặt mục tiêu giá trị sản xuất 2023 giảm 8%.

Bên cạnh đó, năm 2023 tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng đều tăng… dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng theo. NAGECCO cũng đánh giá khả năng tiếp cận vốn khi triển khai dự án sẽ hạn chế hơn do việc kiểm soát chặt thị trường tín dụng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và ngành tư vấn xây dựng nói riêng vẫn chưa được giải quyết bởi vấn đề lãi suất tăng và thắt chặt tín dụng chắc chắn chưa thể tháo gỡ một cách nhanh chóng.

Nhìn lại hoạt động năm 2022 của NAGECCO, doanh thu đạt 260,6 tỷ đồng, vượt gần 16% kế hoạch. Lãi trước thuế đạt 8,42 tỷ đồng, vượt 12,3% kế hoạch. NAGECCO dự kiến trích 64% (tương ứng hơn 4,8 tỷ đồng) để trả cổ tức tiền mặt năm 2022.

P.V (t/h)