Tình hình tích cực của nhập khẩu hàng Việt của Campuchia

DNHN - Campuchia - quốc gia láng giềng Đông Nam Á của chúng ta đang chào đón hàng Việt trong 2022 từ những tín hiệu tích cực trong năm vừa qua.

Thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia

Thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. (Ảnh: TripSavvy)

Cụ thể, năm 2021 hàng hóa Việt xuất khẩu sang Campuchia có 23/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với năm 2020 như sau:  

Hàng rau củ quả đạt 19,8 triệu USD tăng 143 % ; Cà phê đạt 3,1 triệu USD, tăng 8 %; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 146 triệu USD tăng 20 %; Xăng dầu các loại đạt 386 triệu USD, tăng 54 %; Hóa chất đạt 48 triệu USD, tăng 68 %; Sản phẩm hóa chất đạt 104 triệu USD, tăng 22 %; Phân bón các loại đạt 209 triệu USD, tăng 59 % ; Chất dẻo nguyên liệu đạt 29 triệu USD, tăng 39 %; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 162 triệu USD, tăng 12 %; Sản phẩm từ cao su đạt 7 triệu USD, tăng 44 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 23 triệu USD tăng 52%;  Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 146 triệu USD tăng 40 %; Xơ sợi các loại đạt 79 triệu USD tăng 93 %; Hàng dệt may đạt 734 triệu USD, tăng 16 %; NPL dệt may, da, giày đạt 300 triệu USD, tăng 25 %; Thủy tinh và sản phẩm thủy tinh đạt 16 triệu USD, tăng 601 %; Sắt thép các loại đạt 952 triệu USD, tăng 13 %; Sản phẩm từ sắt thép đạt 169 triệu USD, tăng 5 %; Điện thoại và linh kiện đạt 2,4 triệu USD và là hàng xuất khẩu mới trở lại trong năm 2021 ; Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 99 triệu USD, tăng 13 %; Dây điện và cáp điện đạt 50 triệu USD, tăng 9 %; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 51 triệu USD, tăng 7 %; mặt hàng khác đạt 871 triệu USD, tăng 2 % so với năm 2020.

Tuy nhiên, cũng có 06/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với năm 2020, cụ thể :

Hàng thủy sản đạt 33 triệu USD, giảm 39 %; Bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc đạt 59 triệu USD, giảm 5,3 %;  Clanhke và xi măng đạt 7 triệu USD giảm 51,2 % ; Sản phẩm gốm sứ đạt 17 USD, giảm 1,2 %; Kim loại thường và sản phẩm từ kim loại đạt 104 triệu USD, giảm 17,3 %; Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 5,4 triệu USD, giảm 39,5 % so với năm 2020. 

Hương Thảo

Bài liên quan