Thiết bị Công nghiệp CIE1 bị phạt vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DNHN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố thông tin không đúng thời hạn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). 

Thiết bị Công nghiệp CIE1 bị phạt vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Thiết bị Công nghiệp CIE1 bị phạt vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định: Công ty CP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (địa chỉ: Lô 22 + 23, khu công nghiệp Quang Minh, thị Trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Các tài liệu mà Công ty CP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố thông tin không đúng thời hạn gồm: BCTC năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

Linh Anh

Tin liên quan