Theo một nghiên cứu, dòng vốn mà các nhà đầu tư phân bổ vào quỹ ETF đang làm biến dạng giá cổ phiếu và làm tăng tính biến động

15:23 30/11/2023

Một nghiên cứu gần đây lưu ý rằng sự tăng trưởng của ETF đang làm xáo trộn đáng kể thị trường chứng khoán và bóp méo giá cả. Việc sở hữu các quỹ ETF thụ động đã góp phần mở rộng chênh lệch giá chào mua và sự biến động của một cổ phiếu nhất định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Một nghiên cứu mới đã cung cấp bằng chứng mới cho những người phản đối đầu tư thụ động, chứng minh rằng sự gia tăng của các quỹ giao dịch trao đổi đã làm méo mó giá thị trường chứng khoán và làm tăng tính biến động.

Bloomberg nhấn mạnh vòng tranh luận ETF gần đây nhất khi Phố Wall suy ngẫm về cuộc đời của Charlie Munger, người nổi tiếng ủng hộ quỹ chỉ số cho phần lớn các nhà đầu tư.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Goethe ở Đức đã viết trong một nghiên cứu được công bố vào tháng trước, “Quyền sở hữu ETF thụ động cao hơn làm giảm tầm quan trọng của thông tin cụ thể của công ty đối với lợi nhuận nhưng làm tăng tầm quan trọng của tiếng ồn nhất thời và khả năng tiếp xúc của công ty với những cú sốc tâm lý trên toàn thị trường.”

Nói cách khác, dòng vốn vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã khiến các sự kiện của công ty ít quan trọng hơn như ra mắt sản phẩm hoặc báo cáo thu nhập so với các xu hướng lạc quan và dữ liệu không liên quan khác. Điều đó làm giảm tính thanh khoản của thị trường do thiết kế các quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Mặc dù ETF đã trở nên phổ biến do chi phí thấp hơn và khả năng đầu tư vào danh mục cổ phiếu đa dạng, các nhà nghiên cứu từ Đại học Geothe đã ủng hộ các lập luận do phe chống ETF đưa ra.

Philipp Hofler, Christian Schlag và Maik Schmeling đã xác định, bằng cách phân tích dữ liệu hiệu suất từ tháng 6 năm 1997 đến tháng 12 năm 2021 và 872 quỹ ETF thụ động, quyền sở hữu thụ động lớn hơn sẽ làm tăng chênh lệch giá chào mua, biến động, khả năng gặp phải các cú sốc thanh khoản và rủi ro đuôi của một cổ phiếu .

Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng những biến động trong quyền sở hữu ETF thụ động có liên quan đến việc gia tăng rủi ro biến động giá cực đoan.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Phát hiện này cho thấy những thay đổi trong [quyền sở hữu thụ động] thực sự ảnh hưởng đến động lực giá tài sản ngoài sự biến động lợi nhuận đơn giản và thị trường (quyền chọn) định giá tác động của những thay đổi trong quyền sở hữu ETF thụ động”.

Theo các nhà nghiên cứu, điều này cực kỳ đáng lo ngại đối với thị trường vì nó khiến thị trường trở nên biến động hơn đáng kể.

Cuộc thảo luận liên quan đến ETF thụ động đã kéo dài một thời gian. Warren Buffett, tương tự như Munger, luôn ủng hộ các quỹ chỉ số chi phí thấp.

Ngược lại, có những người, chẳng hạn như các nhà phân tích của Sanford C. Bernstein & Co., đã mô tả cách tiếp cận đầu tư là "tệ hơn chủ nghĩa Mác".

Tuy nhiên, Bloomberg Intelligence kết luận rằng các quỹ chỉ số và quỹ ETF không nắm giữ đủ lượng thị trường chứng khoán để tạo thành mối đe dọa hệ thống. Quyền sở hữu ETF đối với số cổ phiếu đang lưu hành của một cổ phiếu trung bình dao động từ 8% đến 9%.

Tuy nhiên, theo Oliver Wyman, thị trường ETF dự kiến sẽ tăng lên 24% tổng tài sản quỹ vào năm 2027. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Geothe cũng lưu ý rằng những bất lợi của ngành ETF đang phát triển có thể lớn hơn lợi ích.

Họ cho biết: “Sự gia tăng của đầu tư thụ động và sự gia tăng liên quan đến quyền sở hữu ETF thụ động có thể đảm bảo việc kiểm tra chặt chẽ hơn về tác động của nó đối với động lực thị trường”. "Các nhà hoạch định chính sách nên xem xét sự đánh đổi tiềm năng giữa lợi ích của chi phí giao dịch thấp hơn và chi phí tiềm năng của việc giảm hiệu quả giá cả và khả năng tạo lập thị trường."

PV tổng hợp