Hướng tới xây dựng Thành Phố Thanh Hóa là thành phố thông minh vào năm 2045

DNHN - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Đề án xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, thu nhập cao.

Đánh giá kết quả Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm xây dựng, phát triển TP Thanh Hóa (2011-2020) với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; sự phối hợp tạo điều kiện của các ngành, địa phương và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với tinh thần “Cả tỉnh vì thành phố - thành phố vì cả tỉnh”, thàng phố Thanh Hóa đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện và đang trên đà phát triển đi lên mạnh mẽ. Đó là tiền đề để thành phố vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, góp phần cùng Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xứng đáng với vai trò đô thị tỉnh lỵ, là “trái tim” của xứ Thanh Anh hùng. 

Hội nghị thông qua đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hội nghị thông qua đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: TH)

Tuy nhiên, những thành quả đó chưa thực tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cũng như sự quan tâm đầu tư của tỉnh…Vai trò trung tâm, động lực, đầu tàu, dẫn dắt và sức lan toả của một “trung tâm kinh tế lớn”, một “động lực kinh tế”, lôi kéo các địa phương lân cận chưa rõ nét. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều hạn chế...

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội tuy phát triển khá nhanh so với mặt bằng chung của tỉnh, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và nguyện vọng của Nhân dân… An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định; tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chậm chuyển biến. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên…

Vì thế, trong ý kiến góp ý vào đề án, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trước yêu cầu và nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ của tỉnh, TP Thanh Hóa giữ vị trí đặc biệt quan trọng, cùng với TP Sầm Sơn là trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và giữ vai trò trung tâm kết nối trong các hành lang kinh tế trung tâm và hành lang kinh tế Bắc - Nam, với các định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng đã định hướng nhiều nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa, trong đó có định hướng về việc sáp nhập nguyên trạng huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa vào năm 2023. Chính vì vậy, Đề án lần này cần phải bám sát các định hướng phát triển đã được nêu trong Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đã được tỉnh xác định và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI đề ra; trên cơ sở đó nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn để đưa ra quan điểm, mục tiêu và các giải pháp sát đúng, phù hợp, đưa thành phố Thanh Hóa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự quan tâm, kỳ vọng của tỉnh.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng cơ bản thống nhất với những mục tiêu trong đề án đặt ra và cho ý kiến trực tiếp vào mục tiêu chung là: “TP Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn về thương mại dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng, động lực quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2045 trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, “kiểu mẫu” của cả nước”.

Về các mục tiêu cụ thể, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án cần chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là TP Thanh Hóa rà soát lại hệ thống các chỉ tiêu trong từng giai đoạn, nhất là các chỉ tiêu theo phương án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Ban Chỉ đạo cũng cần tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện Đề án. 

Thanh Hóa sẽ trở thành một thành phố phát triển năng động
Thanh Hóa sẽ trở thành một thành phố phát triển năng động. (Ảnh: NL)

Đối với nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong Đề án và lưu ý TP Thanh Hóa một số nội dung trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đó là: Phải quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phải đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, không né tránh, phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, tích cực hơn, năng động đổi mới, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể vượt trội, thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Đề án.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ những thời cơ, vận hội mới và những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, về con người, về truyền thống lịch sử, văn hóa, cũng như những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với TP Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, Đảng bộ thành phố cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ trước mắt, chiến lược, lâu dài và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác và xây dựng, phát triển thành phố xứng đáng với vai trò, vị thế đô thị tỉnh lỵ, “trái tim” của cả tỉnh. Trước mắt phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, để đi đầu trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa không để xảy ra bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong mục tiêu, giải pháp của Đề án cần đề cấp đến việc khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao; tiếp tục huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ; bảo đảm sự vững vàng về chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh; chủ động, tích cực hội nhập cả trong nước và quốc tế, với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn; tập trung mọi nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua Đề án và giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 363 của tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 10-2021. Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Thanh Hóa, UBND tỉnh cần triển khai xây dựng để sớm trình HĐND tỉnh quyết nghị.

Ngọc Lâm

Bài liên quan