Tập đoàn Đất Xanh sẽ huy động 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế

DNHN - Theo Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh, đợt phát hành nhằm thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG/HoSE) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021.

Theo đó, tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD. Mục đích của đợt phát hành là nhằm thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn.

Tập đoàn Đất Xanh sẽ huy động 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế
Tập đoàn Đất Xanh sẽ huy động 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế.

Tính đến ngày 30/06/2021, DXG đang là Công ty mẹ nắm giữ 99,99% vốn tại Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Mới đây, DXG vừa chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 77,7 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/09/2021.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2020 của DXG. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 5.200 tỷ đồng lên gần 5.978 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan