Startup công nghệ Việt đón tin vui: Được miễn thuế 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo

Doanh nghiệp và startup công nghệ Việt Nam sẽ nhận được nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13 có hiệu lực từ 20/3/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN). Đối tượng áp dụng bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KHCN.

Theo Nghị định, doanh nghiệp KHCN sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp KHCN không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Ảnh: DNSG.

Nghị định cũng nêu rõ doanh nghiệp KHCN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định.

Về ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp KHCN thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, Nghị định nêu rõ: Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp KHCN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp KHCN được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Linh Lam

Tin liên quan