Q3 TP. Hồ Chí Minh: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng mắc nhiều vi phạm

DNHN - Kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 3 thu hồi hoàn trả ngân sách số tiền hơn 336 triệu đồng do đã bồi thường, hỗ trợ cao hơn quy định...

Mới đây, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3.

Thông báo kết luận cho biết, cơ quan Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Văn Trỗi, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 đã chi trả từ ngân sách để bồi thường, hỗ trợ cho một hộ dân bị thu hồi nhà đất số tiền cao hơn 336 triệu đồng so với phương án được phê duyệt. Số tiền này sẽ phải thực hiện thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

Qua thanh tra đã phát hiện trường hợp số tiền hỗ trợ thêm ngoài phương án cao hơn 10 lần so với chính sách quy định. Theo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, việc làm này của Ban Bồi thường có khả năng làm ảnh hưởng đến các dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND Thành phố. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND quận 3, trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 3 thời kỳ vụ việc xảy ra.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện một số trường hợp Ban bồi thường chia tiền bồi thường, hỗ trợ thành nhiều đợt chi trả cho người bị thu hồi đất. Có một số trường hợp bị chậm chi trả tiền bồi thường lên đến 60 ngày, thậm chí 80 ngày.

Ngoài ra, Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng xác định một số dự án kéo dài thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ đã gây ảnh hưởng đến tiến độ, điển hình là Dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Văn Trỗi, Dự án 590 Cách Mạng Tháng Tám. Trách nhiệm trên thuộc về Trưởng Ban Bồi thường các thời kỳ có liên quan.

Cơ quan Thanh tra của Thành phố phát hiện việc hỗ trợ thêm của chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách còn chưa có tiêu chí cụ thể, trong cùng dự án nhưng có những mức hỗ trợ khác nhau. Thực trạng này gây tâm lý so bì giữa các hộ, dẫn đến những biến động tiêu cực không đáng có.

Đáng chú ý, có những trường hợp số tiền hỗ trợ thêm ngoài phương án cao hơn 10 lần so với chính sách quy định. Điều này có khả năng làm ảnh hưởng đến các dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 4720/UBND-ĐTMT ngày 14/9/2009.

Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác bồi thường, qua thanh tra có thấy việc lập dự toán còn chưa sát với thực tế, năm 2015, 2016 chỉ tiêu thu thực tế đều đạt tỷ lệ thấp so với dự toán.

Số thu hàng năm không đảm bảo trang trải cho hoạt động của Ban, hàng năm phải ứng kinh phí ngân sách quận để chi trả chi phí hoạt động. Cụ thể, đến ngày 31/7/2017, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3 còn nợ ngân sách quận 3 hơn 2,06 tỷ đồng.

Đối với những vi phạm, sai sót nêu trên, Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Chủ tịch UBND quận 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quận có liên quan; thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị Chủ tịch UBND quận 3 chỉ đạo Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 3 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm như đã nêu trong Kết luận thanh tra. Qua đó kiểm điểm, đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để có biện pháp kiện toàn, củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3.

Đối với các dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định; thực hiện ngay việc quyết toán các dự án do ban được giao làm chủ đầu tư đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định…

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 3 thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách số tiền hơn 336 triệu đồng do đã bồi thường, hỗ trợ cao hơn quy định đối với hộ ông Vũ Trịnh Tuấn (nhà số 288A5 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Được biết, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản thống nhất thông qua nội dung Kết luận thanh tra. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì chủ dộng báo cáo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh để thống nhất hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Ngân Phương

Tin liên quan