Phú Thọ đứng thứ 43 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế

18:10 04/01/2023

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 của Phú Thọ ước đạt 89.398 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tăng trưởng GRDP đạt 48.212 tỉ đồng, tăng 7,97% so với năm 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Năm 2022, theo số liệu trên được Cục thống kê tỉnh công bố trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ ước tăng 7,97% (so với năm 2021), đứng thứ 43 cả nước và đứng thứ 10 so với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Sự đóng góp của các khu vực kinh tế trong mức tăng trưởng gần 8% của nền kinh tế của tỉnh như sau: Khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, đóng góp 4,40 điểm phần trăm; tiếp theo đó là các ngành dịch vụ đóng góp 2,56 phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp 0,67 điểm phần trăm; thuế sản phẩm đóng góp 0,34 điểm phần trăm.

Theo đó, GRDP tỉnh theo giá hiện hành của tỉnh đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 3/14 tỉnh Vùng trung du và miền núi phía Bắc.

P.V