Phản hồi của Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập về đơn của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

DNHN - Ngày 1/12/2021, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được đơn tố cáo và yêu cầu cải chính thông tin liên quan đến các bài viết về Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ gửi một số cơ quan báo chí...

Ngày 1/12/2021,Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được đơn tố cáo và yêu cầu cải chính thông tin liên quan đến các bài viết về Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ gửi một số cơ quan báo chí, trong đó có 2 bài viết đăng tải trên Tạp chí điện tử doanhnghiephoinhap.vn: “Công ty Tây Hồ: 17 năm đầu tư, mỗi m2 đất được lãi 2 bát phở bình dân” và “Công ty Tây Hồ: “Thẩm lậu” tài sản do cố ý?”. Đơn đề ngày 26/11/2021, họ tên người kí đơn là Phan Quốc Thắng, có hình dấu thể hiện dòng chữ “Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ”. 

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập khẳng định, nội dung các bài viết nêu trên khách quan, đúng sự thật, không quy chụp, đánh tráo khái niệm, phù hợp với tôn chỉ mục đích và Luật Báo chí. Tạp chí cũng khẳng định, đơn nêu Nhà báo, Phóng viên của Tạp chí bị khởi tố là sai sự thật. Để tiếp tục minh bạch thông tin trong các bài viết tiếp theo, đề nghị người ký đơn tố cáo và Công ty Tây Hồ phối hợp với Tạp chí làm rõ những nội dung liên quan. Nếu phát hiện Nhà báo, Phóng viên của Tạp chí có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, đề nghị phản ánh kịp thời, cung cấp chứng cứ đến Tạp chí và các cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Tin liên quan