Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2023 đạt 20 tỷ đồng

22:47 02/02/2023

Về kế hoạch tài chính, năm 2023 Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 4,148 tỷ đồng. Lãi sau thuế 20 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức mục tiêu năm 2023 là 9%.

HĐQT Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW/HNX) đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Theo đó, PSW đặt kế hoạch tổng sản lượng phân bón ở mức 277 ngàn tấn. Trong đó, phân đạm Phú Mỹ, phân bón tự doanh của Công ty chiếm tỷ trọng lần lượt 54% và 20.6%, là dòng sản phẩm chiếm chủ yếu trong kế hoạch sản lượng. 

Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2023 đạt 20 tỷ đồng
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2023 đạt 20 tỷ đồng.

Về kế hoạch tài chính, Công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 4,148 tỷ đồng. Lãi sau thuế 20 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức mục tiêu năm 2023 là 9%.

Theo báo cáo tài chính tự lập, PSW đạt doanh thu 3,516.7 tỷ đồng năm 2022, tăng 31% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ gần 11.2 tỷ đồng, giảm tới 80%.

So với kết quả trên, Công ty đang đặt kế hoạch tăng trưởng 18% về doanh thu và 56% về lợi nhuận trong năm 2023.

PV (t/h)