Nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Chứng khoán Bản Việt tăng 110% so với cùng kỳ

DNHN - Lợi nhuận trước thuế của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đạt 504 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng 62% so với quý II/2020.

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI/HoSE) vừa báo cáo doanh thu thuần đạt 879 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng mạnh 116% so với quý 2/2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,662 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt 81% kế hoạch cả năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 504 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng 62% so với quý II/2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận LNTT đạt 868 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. LNTT 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt 69% kế hoạch cả năm 2021.

 

Nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Chứng khoán Bản Việt tăng 110% so với cùng kỳ
Nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Chứng khoán Bản Việt tăng 110% so với cùng kỳ.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 2.111 đồng, tăng mạnh 116% so với cùng kỳ 2020. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất đạt 23,4% tính đến tháng 6/2021 (26.8% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường).

Hết quý II, tổng tài sản của VCSC đạt hơn 11.516,6 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Tổng vốn chủ sở hữu của VCSC tại cuối quý II/2021 đạt 5.303 tỷ đồng. Các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 3.904 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. 

Linh Anh

Tin liên quan