Người thuê nhà được đăng kу́ thường trú từ ngày 1/7/2021

DNHN - Từ ngày 01/7/2021, luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định mới ảnh hưởng đến những người thuê nhà, phòng trọ ở những thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ку́ thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó; công dân được đăng ку́ thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m2/sàn/người và phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ку́ thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ… Thời gian giải quyết đăng ку́ thường trú từ 15 ngày xuống còn 7 ngày. 

Cảnh sát khu vực kiểm tra tạm trú ở một dãy trọ
Cảnh sát khu vực kiểm tra tạm trú ở một dãy trọ. (Ảnh: PV)

Theo đó, Luật Cư trú 2020 cũng có quy định riêng cho trường hợp đăng ку́ thường trú đối với người thuê nhà, phòng trọ, cụ thể:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ку́ thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

– Hợp đồng cho thuê hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

Khi công dân thuê nhà, phòng trọ ở những địa điểm sau sẽ  không được đăng ку́ tạm trú/thường trú mới, bao gồm:

– Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy Cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ку́ thường trú đã bị xóa đăng ку́ phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công dân sẽ bị xóa đăng ку́ tạm trú/ thường trú, khi đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà và chuyển đi mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ку́ tại chỗ ở mới và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ку́ tạm trú/thường trú tại chỗ ở đó, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24 luật Cư trú 2020;

Như Anh (T/H)

Tin liên quan