Người nhà Tổng Giám đốc Apax Holdings bị phạt vì bán cổ phiếu không thông báo

DNHN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người nhà của Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Apax Holdings .

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phổ, người có liên quan của bà Vũ Cẩm La Hương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE).

Theo quyết định xử phạt, ông Phổ phải nộp ngân sách 10 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Người nhà Tổng Giám đốc Apax Holdings bị phạt vì bán cổ phiếu không thông báo
Người nhà Tổng Giám đốc Apax Holdings bị phạt vì bán cổ phiếu không thông báo.

Lý do bị xử phạt vì ngày 20/01/2021, ông Trần Quốc Phổ, bán 11.100 cổ phiếu IBC, tương ứng 111.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu IBC nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu IBC ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 02/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 61,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là 2,3 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan