Nghệ An chỉ đạo tập huấn kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới cho các doanh nghiệp

18:11 21/03/2023

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành nhằm thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh này…

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử xuyên biên giới được tổ chức tại TP. Đà Nẵng thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương trình đào tạo Thương mại điện tử xuyên biên giới được tổ chức tại TP. Đà Nẵng thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế hoạch trên nêu rõ: Đẩy mạnh việc đưa sản phẩm hàng hóa của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Amazon, Alibaba... Đồng thời, phối hợp với các tập đoàn thương mại điện tử quốc tế từng bước nâng cao khả năng chuyển đổi số và tập huấn kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phát triển loại hình dịch vụ logistics hiện đại phục vụ xuất khẩu vào các hãng phân phối quốc tế qua nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sở Công Thương Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh này
Sở Công thương Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh này.

Bên cạnh đó, phối hợp với các tập đoàn phân phối và chuyên gia tư vấn hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp phát triển từ thương hiệu của các nhà phân phối. Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm tại thị trường quốc tế và phối hợp với các tập đoàn phân phối quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh sản phẩm của tỉnh. Hỗ trợ các tập đoàn phân phối nước ngoài đặt hiện diện thương mại tại tỉnh và hợp tác đưa hàng hóa của tỉnh xuất khẩu vào mạng phân phối của các tập đoàn tại các nước, nhất là hàng hóa mang thương hiệu của tỉnh. Thiết lập, tăng cường việc ký kết các thỏa thuận nhằm thiết lập khung hợp tác với các tập đoàn phân phối nước ngoài với những chương trình hành động cụ thể…

Bà Nguyễn Thu Hường - Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia giải đáp các nội dung mà doanh nghiệp Nghệ An nêu lên tại hội nghị
Bà Nguyễn Thu Hường - Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia giải đáp các nội dung mà doanh nghiệp Nghệ An nêu lên tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và nhà phân phối nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình tuần hàng Việt Nam tại các mạng phân phối nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình tuần hàng Việt Nam tại nước ngoài theo quy định. Tổ chức các buổi làm việc giữa tập đoàn phân phối nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của tỉnh. Tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về mô hình tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài và coi đây là một kênh xuất khẩu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu một cách hiệu quả.

Hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
Hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Cửa Lò (Nghệ An).

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát Đề án để triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của tỉnh. Các cấp, ngành xây dựng Kế hoạch hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, lộ trình và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, có rà soát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp khó khăn vướng mắc để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Văn Cương