Nghệ An chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài

13:06 15/03/2023

Đó là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch vừa được UBND tỉnh Nghệ An ban hành nhằm thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh này…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và vận dụng có hiệu quả Đề án nêu trên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài. Kế hoạch đề ra mục tiêu: Hỗ trợ về thông tin thị trường cho 500 – 1.000 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo, tư vấn cho trên 500 lượt doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ 200 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; tổ chức 200 lượt doanh nghiệp kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài. Phấn đấu hỗ trợ từ 100 - 300 lượt sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2030, đưa sản phẩm chủ lực của tỉnh có mặt tại các chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến tại tất cả các quốc gia đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Nhằm kết nối, tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu, Sở Công Thương Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh này
Nhằm kết nối, tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu, Sở Công Thương Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh này.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 08 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực cung ứng cho thị trường nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thích nghi, chuyển đổi sản xuất đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu; tổ chức các hoạt động kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; tổ chức các hoạt động truyền thông; xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài xây dựng chiến lược thu mua bền vững với thị trường Việt Nam.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An nêu vấn đề tại hội nghị trực tuyến
Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An nêu vấn đề tại hội nghị trực tuyến.

Kế hoạch nêu rõ: Thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu, xu hướng phát triển của thị trường thế giới và các chuỗi cung ứng quốc tế cho doanh nghiệp bằng cách gửi thông tin trực tiếp đến doanh nghiệp và qua Cổng thông tin điện tử tỉnh. Cung cấp thông tin, phổ biến chính sách của các nhà phân phối đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt, có những điều chỉnh cần thiết, nhằm đáp ứng tiêu chỉ, yêu cầu để trở thành nhà cung ứng cho các mạng phân phối nước ngoài. Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn xuất khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trao đổi, tìm hiểu thông tin thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thu Hường - Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia giải đáp các nội dung mà doanh nghiệp Nghệ An nêu lên tại hội nghị
Bà Nguyễn Thu Hường - Lãnh sự Thương mại Việt Nam tại Australia giải đáp các nội dung mà doanh nghiệp Nghệ An nêu lên tại hội nghị.

Hằng năm, tổ chức 3 - 5 cuộc tập huấn đào tạo doanh nghiệp nâng cao năng lực trong phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu của mạng phân phối. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn chất lượng của mạng phân phối nước ngoài thông qua các chương trình đào tạo, phổ biến thông tin. Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất, dịch vụ thông minh. Định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn nguyên liệu xanh - sạch để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi việc sử dụng năng lượng trong sản xuất, kinh doanh theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng năng lượng xanh, sạch và công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng, thân thiện môi trường phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và thông lệ, xu hướng quốc tế về thân thiện an toàn môi trường.

Hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
Hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Cửa Lò (Nghệ An).

Được biết, Kế hoạch trên được UBND tỉnh ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghịệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”.

Văn Cương