Ngành thuế Bình Phước: Ước thu nội địa quý I tăng

00:14 13/04/2024

Trong quý I, ngành thuế Bình Phước đã thu được 2.570 tỷ đồng, mặc dù doanh nghiệp đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Số thu này đạt 100% dự toán của Tổng cục Thuế, 24% dự toán năm của Bộ Tài chính, và 22% dự toán tỉnh, tăng 104% so với cùng kỳ.

Trong điều kiện sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng người dân, doanh nghiệp, cơ quan thuế đã phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả cho nhau nhằm đảm bảo mang lại nguồn thu cho ngân sách
Trong điều kiện sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng người dân, doanh nghiệp, cơ quan thuế đã phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả cho nhau nhằm đảm bảo mang lại nguồn thu cho ngân sách.

Số thu cân đối ước thu là 1.821 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm của Bộ Tài chính và tỉnh, tăng 111% so với cùng kỳ, và đạt 100% so với dự toán quý của Tổng cục Thuế.

Về nợ thuế, số nợ từ năm trước chuyển sang trong 2 tháng đầu năm là hơn 271 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch quý 1 và 21% kế hoạch năm 2024. Tổng nợ của toàn ngành đến ngày 29-2-2024 là 2.650 tỷ đồng, chiếm 24% dự toán thu của Tổng cục Thuế.

Mặc dù sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng người dân, doanh nghiệp, và cơ quan thuế đã hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Dựa trên cơ sở này, Cục Thuế tỉnh ước quý 2 thu 1.955 tỷ đồng, trong đó cân đối ước thu 1.175 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh tiếp tục hướng dẫn các phòng chức năng, các chi cục thuế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý và cưỡng chế nợ. Giải pháp chủ yếu là rà soát, cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày; tăng cường công tác quản lý thuế, rà soát, đôn đốc các nguồn thu phát sinh; xử lý những doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn; các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản để kịp thời phát hiện các rủi ro, đưa vào quản lý thuế và nhiều giải pháp khả thi khác.

Trần Tùng