Louis Capital muốn thoái sạch vốn tại Chứng khoán APG

DNHN - Công ty CP Louis Capital quyết định thoái vốn khỏi Chứng khoán APG trong bối cảnh giá cổ phiếu APG đã giảm mạnh kể từ thời điểm TGG trở thành cổ đông lớn.

HĐQT Công ty CP Louis Capital (TGG/HoSE) đã thông qua quyết định thoái vốn hoàn toàn khỏi Công ty CP Chứng khoán APG (APG/HoSE).

Cụ thể, TGG dự kiến bán toàn bộ 3,7 triệu cp APG đang nắm giữ, tương đương 5,06% vốn của APG. Giá bán sẽ theo giá thực tế trên thị trường, Tổng Giám đốc là người quyết định giá bán tại từng thời điểm. Lý do thoái vốn được TGG đưa ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Louis Capital muốn thoái sạch vốn tại Chứng khoán APG
Louis Capital muốn thoái sạch vốn tại Chứng khoán APG.

TGG chỉ vừa trở thành cổ đông lớn của APG cách đây hơn 1 tháng sau khi gom thành công 3 triệu cp trong phiên 15/09. Khả năng cao toàn bộ giao dịch của TGG là giao dịch thỏa thuận khi trong phiên 15/09, thị trường ghi nhận đúng 3 triệu cp APG được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 75 tỷ đồng.

TGG quyết định thoái vốn khỏi APG trong bối cảnh giá cổ phiếu APG đã giảm mạnh kể từ thời điểm TGG trở thành cổ đông lớn. Cụ thể, giá cổ phiếu APG tại cuối phiên 21/10 đã giảm hơn 38% so với giá đóng cửa ngày 15/09, về mức 17.750 đồng/cp.

PV

Tin liên quan