Louis Capital duyệt chủ trương trở thành công ty mẹ của Sametel

DNHN - Trường hợp giao dịch thành công, Công ty CP Louis Capital sẽ trở thành Công ty mẹ, nắm quyền chi phối tại Công ty CP Sametel .

Ban lãnh đạo Công ty CP Louis Capital (TGG/HoSE) vừa thông qua chủ trương đầu tư vốn mua lại cổ phiếu SMT của Công ty CP Sametel (SMT/HNX).

Theo đó, HĐQT TGG đã thông qua việc mua cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SMT (khoảng 2,8 triệu cp). Trường hợp giao dịch thành công, TGG sẽ trở thành Công ty mẹ, nắm quyền chi phối tại SMT. Tổng giá trị giao dịch dự kiến tối đa đạt 56 tỷ đồng, tương ứng tối đa 20.000 đồng/cp.

Hiện, cổ đông lớn nhất tại SMT là Công ty CP Dây và Cáp Sacom với sở hữu gần 25% vốn.

Louis Capital duyệt chủ trương trở thành công ty mẹ của Sametel
Louis Capital duyệt chủ trương trở thành công ty mẹ của Sametel.

Quý II SMT lỗ sau thuế gần 2 tỷ đồng trong quý II/2021 (cùng kỳ lãi 209 triệu đồng). Các khoản chi phí đồng loạt gia tăng là nguyên nhân kéo kết quả kinh doanh đi xuống. Dự kiến, TGG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua kế hoạch tăng vốn và đầu tư một số dự án sắp tới cũng như điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Ban lãnh đạo TGG đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty lên xấp xỉ 573 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cp cho nhà đầu tư với giá 15.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt phát hành, TGG sẽ góp vốn đầu tư vào Công ty Chứng khoán APG, CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC; đầu tư dự án Ao Giời Suối Tiên.

Linh Anh

Bài liên quan