Louis Capital bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DNHN - Louis Capital đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Louis Capital (TGG/HoSE).

Theo đó, Louis Capital đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Công văn số 1504/CV-TG/2021 ngày 09/04/2021 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2020.

Với hành vi trên, Louis Capital bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Louis Capital bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Louis Capital bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo báo cáo Louis Capital tự lập, lũy kế cả năm 2020, Công ty chỉ lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán, khoản lỗ ròng này lại tăng lên tới hơn 43 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần số liệu công bố trước đó.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát thì đến tháng 06/2021 TGG mới có giải trình về việc chênh lệch này.

Linh An

Tin liên quan