Lợi nhuận sau thuế quý II của Cao su Tân Biên ước đạt 32 tỷ đồng

23:13 25/05/2023

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Công ty CP Cao su Tân Biên ước doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt gần 370 tỷ đồng và 88 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Tân Biên (RTB/UPCoM) vừa công bố nghị quyết họp HĐQT quý II/2023 liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cụ thể, quý II, RTB ước doanh thu thực hiện hơn 187 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 31 tỷ đồng.

Kết quả có được đến từ sản lượng cao su khai thác 910 tấn, cao su thu mua 160 tấn, cao su chế biến 825 tấn và cao su tiêu thụ 4.090 tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ước doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt gần 370 tỷ đồng và 88 tỷ đồng.

Trong đó, sản lượng cao su khai thác 1.168 tấn, cao su thu mua 190 tấn, cao su chế biến 1.112 tấn và cao su tiêu thụ 6.957 tấn.

Lợi nhuận sau thuế quý II của Cao su Tân Biên ước đạt 32 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế quý II của Cao su Tân Biên ước đạt 32 tỷ đồng.

Năm 2023, RTB đề ra kế hoạch với 3,200 tấn cao su khai thác và 1.500 tấn cao su thu mua, lần lượt giảm 6% và 5% so với kết quả năm 2022. Kế hoạch cao su chế biến là 4.486 tấn, tăng 3%; trong khi đó, cao su tiêu thụ giảm đến 22% còn 12.500 tấn.

Tổng tài sản tính tới 31/3/2023 đạt 1.463,8 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 2,7 lần lên 95,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 16,7% lên 120 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 21% xuống 149,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 8,7% xuống 174,4 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng hơn 7 lần lên 82 tỷ đồng; vay nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 18,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tiêu thụ 12.500 tấn cao su, tương ứng với mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 614,6 tỷ đồng và 143,8 tỷ đồng. Với kế hoạch đề ra, Cao su Tân Biên dự kiến doanh thu năm 2023 giảm 21,4% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế tăng 7,3%.

Tổng doanh thu đề ra cho năm 2023 gần 615 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2022. Dù vậy, lợi nhuận trước và sau thuế được kỳ vọng tăng lần lượt 8% và 14%, đạt gần 144 tỷ đồng và hơn 117 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, RTB ước thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu, 80% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và 75% mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm.

P.V (t/h)