Lào Cai "siết" quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước

16:28 02/04/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Cục Thuế tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai giải pháp đồng bộ công tác quản lý tem điện tử thuốc lá trên địa bàn.

Thực hiện công tác tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước, ngày 23/1/2024, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 285/TCT-TVQT về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước. 

Để tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn, ngày 28/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 1477/UBND-TH yêu cầu Cục Thuế tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai giải pháp đồng bộ công tác quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá trên địa bàn.

Lào Cai
Lào Cai "siết" quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Trong đó, phối hợp với Sở Tài chính thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh (có nội dung quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá), trình UBND tỉnh ban hành.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn, trong đó có nội dung phối hợp quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá, trình UBND tỉnh ban hành.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế thấy được những lợi ích của việc đăng ký, sử dụng tem điện tử và người tiêu dùng cũng thấy được quyền lợi của mình được đảm bảo khi sử dụng sản phẩm được dán tem.

Đầu mối theo dõi, tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Công Thương chủ trì ban hành văn bản chỉ đạo, rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp với Cục Thuế Lào Cai và các cấp, ngành thực hiện rà soát đến từng xã, phường về: Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh, công tác cấp phép; đăng ký, sử dụng tem, đăng ký, kê khai nộp thuế.

Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu, thuốc lá theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022).

Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sản xuất sản phẩm rượu và sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước thực hiện đăng ký, sử dụng tem, dán tem và đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định.

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá nhất là các cơ sở sản xuất rượu thủ công. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và vận chuyển sản phẩm không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn.

Công an tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh…, tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá không đăng ký, dán tem và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Lợi