Lai Châu hỗ trợ và xây dựng hơn 200 mô hình nông dân liên kết sản xuất hiệu quả

DNHN - Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các cấp Hội ND tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ cho trên 2.000 lượt hộ gia đình hội viên, nông dân vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng 204 mô hình nông dân liên kết, hợp tác hiệu quả.

Tạo niềm tin giữa hội viên với tổ chức Hội

Nhiều mô hình sử dụng vốn Quỹ HTND được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực, được bà con nhân rộng trên địa bàn. Điển hình là dự án "Đầu tư mua máy sản xuất miến dong theo công nghệ mới" với tổng số tiền 500 triệu đồng, cho 10 hộ vay tại bản Vân Bình và bản Tòng Pẳn (xã Bình Lư, huyện Tam Đường).

Gia đình anh Bùi Văn Bình (bản Tòng Pẳn, xã Bình Lư) là một trong những hộ được vay vốn của Quỹ HTND với số tiền là 50 triệu đồng. Anh Bình vui mừng cho biết: Trước đây gia đình anh làm miến chủ yếu bằng thủ công mất nhiều thời gian, nhân công, sản lượng miến làm ra không đủ để bán cho khách hàng. Vì vậy, khi Quỹ HTND cho vay vốn, gia đình anh đầu tư mua 1 máy ép sợi miến theo công nghệ mới, xây 2 bể khoắng bột, 200 phên mới, cải tạo lại giàn phơi miến. Nhờ có máy mới, mỗi ngày trung bình gia đình anh sản xuất từ 50-60kg miến để bán ra thị trường.

Hay Dự án "Trồng, chăm sóc, chế biến chè" tại 2 phường Quyết Thắng, Quyết Tiến, TP.Lai Châu với số vốn 1 tỷ đồng cho 34 hộ vay vốn đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm chè. 

Nương chè xanh ngút tầm mắt ngày càng được nhân rộng tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Internet
Nương chè xanh ngút tầm mắt ngày càng được nhân rộng tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Internet.

Đặc biệt từ các mô hình điển hình vay vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND tỉnh Lai Châu đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 32 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã, qua đó giúp nhóm hộ nông dân liên kết chặt chẽ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình đã có sức lan tỏa, là nơi để hội viên nông dân học tập và làm theo, từng bước thúc đẩy Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phát triển và tạo niềm tin giữa hội viên với tổ chức Hội. 

Tích cực phát triển nguồn quỹ

Đóng góp vào kết quả chung Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong toàn hệ thống. Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Lai Châu có bước phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả đã vận động ủng hộ được 6.922,83 triệu đồng bổ sung vào nguồn vốn Quỹ. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh được ngân sách tỉnh cấp là 19.400 triệu đồng; có 8/8 huyện, thành phố được ngân sách cấp là 8.070 triệu đồng. Cùng với nguồn nhận ủy thác của Quỹ Hỗ trợ nông dân trung ương và nguồn bổ sung tăng trưởng từ kết quả hoạt động của Quỹ, đến hết tháng 12/2020 tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 46.798,23 triệu đồng (tăng 45.176,23 triệu đồng so với năm 2010), trong đó: nguồn vốn Trung ương ủy thác là 10.900 triệu đồng, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh: 35.548,80 triệu đồng (nguồn cấp tỉnh: 22.072,23 triệu đồng, vượt 120% so với Đề án đề ra; nguồn cấp huyện và xã vận động: 13.826 triệu đồng; 07 huyện xây dựng và quản lý trên 1.000 triệu đồng, 01 huyện xây dựng và quản lý 980 triệu đồng, đạt chỉ tiêu Đề án đề ra). Trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã xây dựng và giải ngân 204 dự án vay vốn cho 2.000 hộ vay với số vốn 87.000 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội ND tỉnh Lai Châu phấn đấu hàng năm nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh tăng trưởng 10% trở lên; 100% các dự án vay vốn Quỹ HTND được quản lý tốt, phát huy hiệu quả, giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Lê Mai

Tin liên quan