Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tại Hòa Bình ký kết thi đua năm 2023

08:08 27/03/2023

Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tại tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Khối thi đua có 12 thành viên là các doanh nghiệp lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm chi nhánh tỉnh Hoà Bình.

Đại diện các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm trong khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Đại diện các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm trong khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023..

Khối thi đua có12 thành viên là các doanh nghiệp lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm chi nhánh tỉnh Hoà Bình, gồm: Ngân hàng Bắc Á; Agribank; Viettin bank; Vietcombank; Ngân hàng chính sách xã hội; Công ty Bảo việt Hoà Bình; Công ty Bảo việt Nhân thọ Hoà Bình; Lienvietpostbank; VP bank; MB bank và HD bank.

Năm 2023, Khối thực hiện phong trào thi đua với chủ đề: Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH năm 2023”.

Tại hội nghị,các đơn vị trong khối đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung chính: Các đơn vị thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của T.Ư, của tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh năm 2023 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh, thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản lý kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong khối; Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, khách hàng của cán bộ, nhân viên theo tinh thần chỉ thị của Tỉnh uỷ, Ngân hàng Nhà nước; Quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với chỉ tiêu: đối với các ngân hàng phấn đấu đạt 100% trở lên các chỉ tiêu kinh doanh về nguồn vốn, dư nợ, tài chính và kiểm soát nợ xấu. Đối với các Công ty Bảo hiểm phấn đấu đạt 100% trở lên kế hoạch về doanh thu, tuyển dụng/đào tạo nâng cao chất lượng đại lý, tỷ lệ thu nợ phí, lợi nhuận sau thuế đạt hiệu quả quy ước…

Các đại biểu cũng thống nhất đề ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thành công phong trào thi đua năm 2023.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình