Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021

DNHN - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản về Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021...

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Kế hoạch năm 2021 về công tác này.

Siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các bộ phận an ninh hàng không của các hãng bay phối hợp với lực lượng hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có biện pháp kiểm tra chặt chẽ đối với các chuyến bay, đối với các đối tượng cụ thể nhằm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại bằng đường hàng không.

Công chức Hải quan đang làm nhiệm vụ soi chiếu

Công chức Hải quan đang làm nhiệm vụ soi chiếu. (Ảnh: Hải quan Tân Sơn Nhất)

Cục HKVN giao các cảng vụ hàng không triển khai thực hiện và giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý.

Đáng chú ý, Cục HKVN yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực sân bay thực hiện nghiêm việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không; khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa; khu vực sửa chữa, bảo dưỡng máy bay; khu vực tập kết đồ vật, dụng cụ của suất ăn phục vụ trên máy bay, nhất là các chuyến bay quốc tế; trên máy bay… nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá bằng đường hàng không.

Cục HKVN giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảnh hàng không quốc tế Vân Đồn tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Triển khai cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên làm việc trong khu vực hạn chế viết cam kết không tham gia và không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, Cục HKVN nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy trình kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không tại các sân bay kịp thời phát hiện những sơ hở để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đồ vật ra, vào và hoạt động tại các khu vực hạn chế của sân bay. Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực phụ trách và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của Bộ Công an, Hải quan trong lĩnh vực này.

Yêu cầu đối với các hãng hàng không và dịch vụ mặt đất

Cục HKVN yêu cầu Cục yêu cầu các đơn vị có liên quan tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển và không tiếp tay cho vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không rõ xuất xứ đến các tổ chức, cá nhân liên quan, không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Vận chuyển và buôn bán hàng lậu qua đường hàng không ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Vận chuyển và buôn bán hàng lậu qua đường hàng không ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi. (Ảnh: minh họa)

Đồng thời chỉ đạo Đoàn bay, Đoàn tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không.

Các bộ phận An ninh hàng không của các Hãng cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình, xác định trọng điểm về: thời gian, chuyến bay, chặng bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động để phối hợp với lực lượng hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có biện pháp kiểm tra chặt chẽ đối với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh của đơn vị.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp cung ứng suất ăn, xăng dầu, sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, hàng hóa và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại các cảng hàng không, sân bay, Cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý các cấp và nhân viên về các quy định của pháp luật đối với hành vi thực hiện và tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các đơn vị phục vụ suất ăn kiểm soát chặt chẽ người, đồ vật dụng cụ thu hồi sau chuyến bay đặc biệt là các chuyến bay quốc tế.

Các đơn vị cung cấp xăng dầu hàng không kiểm soát chặt chẽ, người, phương tiện; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về vận chuyển nhiên liệu hàng không, hành vi chiếm đoạt, pha tạp chất không đúng quy chuẩn vào bồn, téc chứa nhiên liệu hàng không trên đường vận chuyển.

Các đơn vị bảo dưỡng tàu bay kiểm tra chặt chẽ người, đồ vật phục vụ bảo dưỡng khi thực hiện bảo dưỡng ngoại trường; kiểm soát chặt chẽ người, đồ vật mang lên tàu bay phục vụ bảo dưỡng nội trường và thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra an ninh hàng không trước khi bàn giao tàu bay.

Các đơn vị phục vụ mặt đất phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với nhân viên bốc xếp, vệ sinh tàu bay; khu vực tập kết rác sau chuyến bay.

Các đơn vị phục vụ hàng hóa phối hợp với các cơ quan chức năng của Hải quan, Quản lý thị trường tổ chức những lớp bồi dưỡng kiến thức về hành vi buôn lậu; phân biệt hàng thật, hàng giả để ngăn ngừa từ khâu chấp nhận vận chuyển hàng hóa. Phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không kiểm tra chặt chẽ quy định mang đồ vật vào/ra khu vực hạn chế.

Ngân Phương (Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam)

Tin liên quan