Kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

23:01 28/01/2024

Kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2024 đã được công bố, với mục tiêu là huy động tổng cộng 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành trái phiếu cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo thông báo từ Kho bạc Nhà nước, trong công văn mới về việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương trong quý I/2024, Bộ Tài chính đã yêu cầu Kho bạc Nhà nước chủ trì và phối hợp với Vụ Tài chính Ngân hàng để triển khai quá trình phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường. Mục tiêu huy động vốn trong nước khoảng 127.000 tỷ đồng (bao gồm cả vốn từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) trong quý I/2024.

Kho bạc Nhà nước đã cam kết duy trì sự chặt chẽ với kế hoạch huy động vốn được giao, tích cực xây dựng lịch biểu phát hành, và liên tục theo dõi tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương cũng như sự biến động trên thị trường. Mục tiêu là tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc áp dụng các giải pháp huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ, bảo đảm khối lượng huy động đáp ứng nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì sự ổn định trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngoài ra, việc huy động vốn sẽ tập trung vào các kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, nhằm đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ từ 9 - 11 năm, như được quy định trong Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã thành công trong việc huy động 298.476 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 98% kế hoạch được điều chỉnh từ Bộ Tài chính (305.000 tỷ đồng). Đây là thành tựu đáng chú ý, với khối lượng trái phiếu chính phủ được phát hành nhằm hỗ trợ chi đầu tư phát triển và trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đồng thời đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý nguồn lực tài chính.

P.V (t/h)