HOSE lưu ý có khả năng hủy niêm yết cổ phiếu AST

17:45 06/09/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc lưu ý Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco về khả năng hủy niêm yết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 14/04/2022, HOSE đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu AST của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm hơn 49 tỷ đồng và năm 2021 là âm 118 tỷ đồng.

Mới đây, Taseco Airs đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là âm 7,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 30/6/2022 là âm 84,35 tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “l. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:... e) Kết quả sản xuất., kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên lục hoặc tổng số lễ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất, trước thời điểm xem xét;. ”. Do đó, HOSE đã lưu ý Công ty về khả năng cổ phiếu AST bị hủy niêm yết nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế âm.

Taseco Airs được thành lập vào năm 2015, là doanh nghiệp sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ sân bay lớn nhất Việt Nam với hơn 100 cửa hàng đặt tại các sân bay lớn, chủ yếu ở sân bay Nội Bài và Đà Nẵng. Ngoài ra, Công ty còn sở hữu khách sạn 4 sao tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Hiện Công ty có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Taseco nắm giữ 51%. Taseco Airs đã đưa cổ phiếu AST niêm yết trên sàn HOSE từ đầu tháng 1/2018 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 54.000 đồng/CP.

PV(t/h)